Vit jul?

Jag hittade en länk i en annan blogg.
Tydligen har en känd meterolog gått ut i aftonbladet och sagt att vita jular kommer vi inte att få i framtiden, och att SMHI's staistik tyder på att klimatförändringen är i full gång, och värmen har redan stigit. Inte för att Aftonblaskan någonsin varit en tillförlitlig källa men jag kikade ändå in på SMHI's hemsida - statistik är alltid intressant.

Problemet är att i deras eget data så kan iaf inte jag utläsa någon tydlig trend mot mindre snö

SMHI snöstatistik

Möjligen kan man se att de sista 10 - åren har haft en lägre andel vita jular (mindre vitt i diagrammet), å andra sidan verkar 1975- 1995 ha varit rekordår med en massa snö t.o.m i Stockholm - och innan dess var det snöfattigt i 25 år.

Jag har svårt att utläsa någon trend av detta - däremot kan man konstatera att det är stora variationer mellan decennierna.

Näe - uppvärmning må vara på gång, men allt detta griopande efter halmstrån som man vill få att passa in i mallen är inte trovärdigt. Är det nu så att de scenarier man har ställt upp skall bevisas, så måste man presentera teorier som man sedan med hjälp av data bevisar eller gör sannolika, precis som med annat vetenskapligt arbete.

Ju mer man gräver i klimatdata, ju mer förvirrad blir man tycker jag. Men vi kan ju å adnra sidan inte förutsäga vädret mer än ngn vecka frammåt, så hur skulle vi kunna förutsäga det 100 år fram i tiden ? Nej det är inte samma sak, men modellerna och scenarierna kommer från samma forskare som kan tillverka modeller och scenarier för ett års väder - och dom omkullkastas ständigt av naturliga och även mänsklig inverkan. tex kan en La Nina, eller El Nino totalt störa ut vädersäsongen, även om man har börjat bygga upp kunskap om hur dessa påverkar rent generellt.

På längre sikt så har man ju ingen aning om hur tundran, havet, skogarna osv reagerar om det blir en uppvärmning eller nedkylning. (Edit: Man har iof en viss aning, men av allt att dömma finns det ingen koncensus här utan de flesta teorierna som framförs är politiskt korrekta katastrofteorier - jag har inte hört något om vilka mekanismer som återställer jämvikten sen efter katastroferna dock - det skulle jag vilja för att katastrofteorierna skall kännas trovärdiga)

Jag tror dock att vi inte kommer att se en explosiv uppvärming eller nedkylning efter ettt visst "tröskelvärde". Rimligtvis finns det mekanismer som utjämnar sådana händelser - annars hade vi inte bott på jorden nu. Problemet är ju dock att de "tillfälliga" topparna eller dalarna i tex temperatur kan uppgå till flera hundra, eller tom tusen år, och det blir ju lite bekymmersamt för oss.

Jag tror fortfarande att vårt största nuvarande problem inte är utsläpp av koldioxid, utan snarare att vi bör förbereda oss på att fossila bränslen (först och främst i form av olja) kommer att börja sina, och att vädret kommer att vara föränderligt, det finns tex inget som säger att en ev. uppvärmning inte helt plötsligt vänder pga ngn motmekanism och vi får en sänkning av temperaturen med 2 grader istället (sådana spikar har uppmätts i klimathistorien tidigare).

Vi måste också vara varsamma med våra skogar, och inte skövla bort dessa, dessutom måste vi utnyttja mer och mer av jordens yta, och kan inte "skövla och bränna" oss fram, och smutsa ner efter oss. Vi måste återvinna de naturresurser vi har, och tänka på vad vi släpper ut och hur det skall kunna ingå i kretsloppet. Vi måste vara energieffektiva och inte slösa, det måste det finnas incitament till, därmed inte sagt att vi skall sluta resa och förbrödras tex.
De rester av vår produktion och energiproduktion som inte kan återvinnas måste minimeras och säkras så bra det går - och det måste ingå i modellen med lagar regler och internationella överenskommelser, så att inte vissa delar av världen blir internationella soptippar!

Det ser jag som mycket viktigare än att till varje pris få ned den växtbefrämjande gasen koldioxid (växtbefrämjande INTE växt-hus, plantor andas koldioxid och gillar koldioxidrika omgivningar, bara så att detta inte glöms bort i debatten med "pollutants" !)

/K

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Volkswagen Passat Alltrack vs Golf Alltrack

Livscykelanalys av energikällor

Kärnkraftsdebatt