fredag 6 februari 2009

Uppföljning Människoskapad uppvärmning

Jag tänkte jag skulle följa upp mina inlägg om den antropogena direkta uppvärmningen.
Det finns också ett resonameng om saken här

Lite siffror (tagna från wikipedia):
Total instrålning från solen under ett år: 5.5 x 10^24 - eller 5 500 000 ExaJoule
Ca 50% av instrålningen absorberas - vilket torde ge ca 2 750 000 ExaJoule från solen

-Total elenergiproduktion i världen under ett år: 6.25x10^19 - eller 62.5 ExaJoule - tillkommer gör förstås allt annat; transporter, friktion, boskapens värmeproduktion osv
-En människa förbränner (grovt förenklat) ca 2000 kcal per dag - vilket är ca 8400 KiloJoule (1 kcal är lika mycket som 4,2 kj. ) 6.5 Mdr människor producerar då ca 19.7 ExaJoule per år
- Det finns nära en miljard kor i världen nu. Om varje ko behöver 40 000 Kcal -> 168000 KJoule per dag så blir det: 60.8 ExaJoule per år totalt

Andra siffor jag har sett är:
Absorberad solstrålning under ett år: ca 3 850 000 ExaJoule
Antropogen energiproduktion: ca 1 000 ExaJoule per år (i dagsläget) - då är boskap, människor etc inte inkluderade

Tittar man på det, även om man försöker plocka med allting såsom eldning, matproduktion, växtförädling osv osv så torde människans energiproduktion endast utgöra en liten del av uppmätta temperaturförändringar, någonting i stil med 1/200 - 1/2000 del.

Intressant är dock fortfarande att de största temperaturökningarna är uppmätta på norra halvklotet- där mest människor bor och påverkar.
Koldioxid som orsakar en global uppvärmning borde ge en temperaturförändring som borde vara relativt konstant i hela atmosfären - det är den inte enligt mätningarna - så vad pågår ?

/K

Kärnkraftsdebatt

Jag har på sistonde tittat lite på kommentarer om det senaste utspelet om kärnkraft[1], och varit inne och läst och kommenterat i massor av bloggar etc

Äntligen har politikerna sansat sig och lyft förbudet mot kärnkraft - eller iaf har regeringen kommit överens i frågan, det skall fortfarande dras igenom i riksdagen.

På tiden tycker jag. En 30 år gammal folkomröstning där valen om huruvida man ville ha kvar kärnkraften var Nej, Nej, och Nej fast avveckla snabbare. Beslutet, om avveckling 2010 samt förbud mot praktiska forskningsförsök, ersättningsreaktorer osv har i princip förlamat Sveriges energipolitik de senaste decennierna, och har också gjort så att vi har förlorat en massa kompetens på området.

Jag tänkte här resonera kring de vanligaste frågorna, missföreställningarna och försöka bemöta argumenten mot kärnkraft.

Först vill jag klargöra två saker.
Jag anser inte att det existerar ett förhållande som säger antingen kärnkraft ELLER sol- och vind (etc). Jag anser att alla alternativen behövs. Jag tycker dock att ett ensidigt uteslutande av kärnenergin är dåligt för både miljön och oss, och att de som förespråkar detta ofta baserar det på felaktiga föreställningar om kärnkraft.

* Risker: "Kärnkraft är farligt !"
Vi har under 60 års drift haft ett par stora olyckor. Enligt FN [2] så dog i Tjernobylkatastrofen ca 1000 männsikor, och ytterligare 4000 har fått bland annat allvarlig cancer. I Harrisburg dog 0 personer, och 0 radioaktivitet släpptes ut. Och här talar vi om reaktorer som i det första fallet (Tjernobyl som var en RBMK) var av en otroligt korkad konstruktion, dessutom felbyggd (taket var delvis i trä!), vanskött, och med relativt dåligt utbildad personal. Harrisburg var av samma typ som vi har i Sverige, men av en tidig konstruktion. Nya reaktortyper är mycket säkrae än dom vi har idag - mao säkrare än vad våran hitills 60 åriga drift har visat på.
Betänk också att Vattenkraften har bidragit till mer än 150000 döda på samma tid (bara i Banqiao dog över 100 000 människor !).

* Sustainable energy "Kärnkraft är inte ett hållbart alternativ."
Då måste man först fråga sig vad man menar med hållbart.
Ordföranden för "World Commission on Environment and Development." - Gro Harlem Brundtland definierar det såhär:
"development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs"
Vissa skulle också kunna säga att bränslet "aldrig skall ta slut"- och menar därmed att tex Solkraft (och av solen indirekt producerad vindkraft och vågkraft) är sådana alternativ.
Då måste man fråga sig vad man menar med "aldrig". Solen slutar lysas, och försvagas dessförinnan, om ngn miljard år.
Våra urantillgångar beräknas idag räcka i flera tusen år [3]. Med nya reaktortyper (typ BN-600 som har varit i drift i Ryssland i 20år !) och framtida raktortyper som bla kan drivas på Torium (utvinnbar ur haven) så talat vi om kärnbränsle för miljontals år !
Så är det ett problem enligt definitionen för "sustainable energy"- inte enligt den första definitionen iaf. Och i den andra måste man ställa sig frågan om det spelar någon roll om det är miljoner eller miljarder år som gäller. Mänskligheten lär kunna komma med nya alternativ på den tiden, och få andra problem och lösa dessa förhoppningsvis, som också som kommer ger helt nya förutsättningar...

*Uranbrytning och upparbetning "Uranbrytning är miljöförstörande och farligt"
Ja malmbrytning av alla sort är inte alltid så bra för närmiljön. Det inkluderar bla koppargruvbrytning Och koppar behövs det en massa av om man skall bygga vindkraftverk tex. Om man nu skall ställa energislagen mot varandra
Jag anser att detta är en annan fråga - vi skall naturligtvis verka för mer miljövänlig malmbrytning, av alla slag- det har inte med kärnkraft att göra.
Och vad gäller hälsoriskerna och utsläpp av radongas och radioaktiva ämen så är dessa lika stora från andra gruvor. I LKAB's gruva på 70talet fick gruvarbetarna i sig 70 mSv. I en modern urangruva i Australien så handlar doserna idag om mindre än 4-5 mSv [3]

*Avfall: "Avfallet är väldigt farligt och kommerkräva slutlagring i 100 000 år - en slutlagring som än inte är löst eller prövad."
Som asgt, med nya typer av reaktorer [4] så skall vi inte slänga 97% av den energi som kärnbränslet innehåller - utan ta tillvara på det. Och på köpet få1/200 av mängden med slutförvaringstider på ca 500 år.
Men visst, här är en punkt att debattera. Man skall dock ha klart för sig att även vindkraftverk och solkraftverk lämnar avfall efter sig, även om det då är kemiska sammansättningar snarare än de radioaktiva riskerna som är farliga. I solpaneler kan bla kadmium ingå, vindkraftverk lämnar stål, betong, koppar osv
Nu tror jag dock att vi inom en snar framtid kommer tvingas till bättre återvinning av "sopor" - men det kan ju även innefatta kärnavfall - det beror på vad avfallet bstår av och vad man skulle kunna använda det till.
Det är också så att mängden avfall vid modern känrkraft är väldigt liten. En sockerbit avfall är det som bildas för att förse en villa med el under 200 år ! Jämför det med de miljontals ton skit som ett kolkraftverk spyr ut för samma energimängd. [5]

* Kärnvapen: "Ökar kärnkraften i världen så kommer fler länder kunna skaffa kärnvapen"
För det första så talar jag iaf om kärnkraft i Sverige. Vi har valt att inte skaffa kärnvapen även om vi har tekniken.
För det andra så behövs inte civil kärnkraft för det. Man kan bygga strikta militära reaktorer vilket bla. Sydafrika har gjort -så civil kärnkraft är inte en förutsättning Dessutom producerar mertalet reaktortyper inte önskat material för vapenproduktion, man måste upparbeta och omarbeta avfallet också - så det är enklare och effektivare att inte ta omvägen via civila kraftverk i de flesta fall.
Dock kan förstås kärnreaktorer ställas om till vapenproduktion, men tillvägagångsättet är redan allmänt känt och realtivt billigt, så fler reaktorer i länder som redan har kärnkraft har knappast mycket med vapenproduktion att göra. [5]


Till slut vill jag säga att jag ofta har sett debatten utspela sig mellan tåv personer som inte verkar förstå den andres ståndpunkt. Ofta handlar detta om att den ena personen går på "känslan" och den andra på "förnuftet".
Känslomänniskan kommer med påstående, dogmer och uttalande från olika personer, och förnuftsmänniskan presenterar faktartiklar, resonemang och beräkningar.
Jag är en förnuftsmänniska - men jag tycker såhär:
Om någon känslomänniska läser detta: Ingen kan eller ska tvinga på dig en åsikt. Käner du att du inte gillar känrkraft så är det din rätt. MEN kom inte dragande med pseudoargument eller icke-vetenskapliga fakta, och slå inte dövörat till om du får fakta som visar på motsatsen mot din känsla presenterat för dig. Säg istället som du känner "Ja ok - du presenterar fakta, men intuitivt gillar jag fortfande in kärnkraft" - det kan man inte med logik och förnuft resonera mot.

Det finns fårstås debattpunkter även på det vetenskapliga planet - och sådana debatter ser jag fram emot....


Referenser:
[1]
DN
DN
Svd
Svd

[2]
http://en.wikipedia.org/wiki/Banqiao_Dam#1975_Flood

[3]
Artikel om uranbrytning från MFK

Referenser tagna från gronaliberaler.blogspot.com:
Deffeyes & MacGregor, "World Uranium resources" Scientific American, Vol 242, No 1, January 1980, 66-76
Schneider & Sailor, "Long-Term Uranium Supply Estimates", Nuclear Technology, Volume 162, No 3, June 2008, 379-387
J. Stephen Herring, "Uranium and Thorium Resource Assessment", Encyclopedia of Energy, 2004, Pages 279-298

[4] BN-600
[5] Exempel från Gröna realisten
[5] FOI