måndag 14 december 2009

Klimatbistånd

Nu börjar debatten skärpas i Köpenhamn.

U-länderna kräver "klimatkompensation" på 5% av I-ländernas BNP.

Det kommer också rapporter om miljöförstöring i stora delar av Afrika, en ändring kan endast åstakommas med hjälp utifrån.

Men hur är det med koldioixidens skadeverkningar? Vems "fel" är det ? Vem skall "betala" ?

Eller vänta nu, var det inte jordens och världens framtid vi talade om, dvs. hur skall vi se till att människan inte utrotar sgi själv, eller iallfall inte saboterar planeten i sån mån att stora delar blir obeboeliga???

Nu verkar det helt plötsligt handla om att massor av länder vill ha pengar för saker som skett historiskt, som kanske påverkar framtida värden i en eller annan mån !?? Är det verkligen en konstruktiv väg att vandra ? Skall kanske alla länder börja kräva retroaktiv ersättning för krig och miljöförstörelse som kan ha begåtts i en tidigare era ? Och är det då ett lands koldioxidutsläpp allena som dessa "böter" skall baseras på ?

Som jag ser det så funkar antalet ppm av co2 i atmosfären ungefär som points hos viktväktarna, det är ett enkelt sätt att mäta och ge ett verktyg till att försöka förändra sin livstil !
Men det är då också viktigt att tänka på att det finns en verklighet bakom dessa "poäng", och även om man begränsar sig till 25 points om dagen så funkar det inte i längden om man alltid sitter still och bara äter chokladkakor !

Med andra ord: Det finns jättemånga bra åtgärder som kommer av oron för klimatet !
Men det gäller att undvika dom som bara fokuserar på koldioxid, och försöka springa efter dom som syftar till en miljövänligare och mer hållbar värld !

Att minska oljeberoendet, energieffektivisera, ta fram alternativa energikällor osv osv är alltid bra saker. Att direkt ersätta bensin med E85, eller diesel med Palmolja. att försöka pumpa tillbaka koldioxid i jorden, att skicka upp flygande speglar för att reflektera solinstrålning osv känns som mindre genomtänka åtgärder.

Så vi bör basera framtida beslut på vad som komemr vara långsiktigt bra för människan, jorden och miljön.

När det då gäller bistånd till U länder:

Vi har i decennier, om inte hundratals år skickat bistånd till olika länder. Ibland med ok resultat, men tyvärr har alltför ofta stora delar av biståndet "försvunnit" i transaktionen..konstigt nog sammanfaller detta på en del kontinenter ofta med rika diktatorer och regimer och krig, som kostar pengar, pengar som kanske då kan spåras tillbaka till s.k. bistånd ?

Istället har det visat sig att tex mikrolån och andra åtgärder är bra mycket effektivare på längre sikt.

Så här har vi nu en chans att förändra.

Vi skall fortsätta med bistånd till fattigare länder, helt klart !

Men vi kanske skall göra det annorlunda. Om vi först och främst tar dagens bistånd så har vi ju en rejäl summa pengar som kan användas till att tillgodose dessa nya krav...

Om man sedan ser till att inte bara slänga iväg dessa pengar till olika länder utan istället bidrar på andra sätt så kanske det ger mer långsiktiga resultat !?

Det finns inget som pekar på att dagens torkor, eller stormar osv är direkt åstadkomna av koldioixidutsläpp, utan det vi talar om är framtiden ! Så behöver länder akut bistånd så får vi, liksom tidigare, tackla det på samma sätt, akuta insatser, och sedan en återuppbyggnad.

Men varför inte sen slå två flugor i en smäll ?

Vi ser till att via internationella organisationer, SIDA, FN osv ge bistånd i form av direkta insatser. Mkt av biståndet skall ges i teknikutveckling, miljöteknik, kunskapsöverföring, skolor för barnen osv, inget, i princip, skall ges i direkta pengar eller varor som kan försnillas lätt.

Men sedan också, varför inte tex sponsra ett antal tusen personer, eller tiotusentals personer, som åker ned och hjälper till med allt ifrån utbildning, läkarvård till att gräva brunnar, effektivisera jordbruk, bygga nya kraftverk osv – då får vi ned arbetslösheten, hjälper U-länderna till ett långsiktigt hållbarare leverne samtidigt som vi säkerställer vart pengarna/insatsen går !!

Utvecklingsländerna får det dom vill: Konkret hjälp för att bygga upp landet hållbarare utan att ge avkall på den bekvämlighet och tillväxt som dom har rätt till, I-länderna fördjupar samarbetet hjälper till att hålla nere arbetslösheten, och får ett bättre framtida klimat och en bättre miljö - samt behöver inte betala mer i reda pengar och vet mer om hur de pengar som betalas används...

/K

fredag 6 november 2009

Olycksrisk

Har precis debatterat lite på Cornucopia? om kärnkraft, ja eller egentligen de flesta kraftslag.
Men som vanligt kommer det många kommentarer om hur farligt kärnkraften är !

Jag tänkte jag skulle skriva ett utredande inlägg om detta.

Om man först tittar på antalet olyckor, och antalet skadade och dödade under en viss tidsperiod så får man uppskattning iaf. Nedan visas en bild från "To what extent have severe accidents
occurred in the energy sector over the past 30
years?" Ref 1.


Av den tabellen framgår att antalet döda i kärnkraftsolyckor även med de mest pessimistiska uppskattningarna av långtidseffekterna av det radioaktiva nedfallet uppgår till mindre än kol, olja och vattenkraft.

Om vi även tar med effekten på kraftverkstypen så blir grafen [ref 1] såhär:
Vad man därur kan utläsa är att kärnkraften faktiskt är den säkraste energikällan sett till nyttan den gör per risk för dödsfall/olyckor.

Nu är vind- och solkraft iof inte med.
Data för hela livscykeln saknas också, dvs materialet för att bygga kraftverket, samt bränsle och avfallshantering.

Inga energislag är utan negativa effekter för miljön. Inte om man tar med hela livscykeln.
Även solkraft kräver ämnen som produceras i gruvor, bearbetas i fabriker och transporteras, bla med hjälp av fossila bränslen. Det finns beräkningar som visar att kärnkraft är mycket mer koldioxideffektivt än solkraft och ligger i samma klass som vindkraft. Vattenkraft leder dock den ligan. Ref 2.

Dock är det så att vi ska investera in både vindkraft och andra energikällor. Solkraft kanske inte är det bästa just för våra norra breddgrader, men förutom vindkraft så finns ju vågkraft och biokraft tex. Och särskilt småskalig produktion för "husbehov" är troligen något som kommer komma starkt så snart vi får med lättdistribuerade elnät.

Problemet är att när det gäller sol, vind och vågkraft så är dessa källor inte stabila. De är ganska svårplanerade och man behöver för varje installerad KWh vindkraft tex ha en viss effekt (jag tror att det f.n. är ca 1kwh/1 kwh - dvs 1 till 1) med kärnkraft och/eller vattenkraft eller någon annan 24/-källa, för att stabilisera elsystemet och se till så att det alltid finns elkraft efter behov.
Därför lämnar jag i detta inlägg dessa andra energislag därhän.

men om jag skall gå lite mer specifikt in på kärnkraften i Sverige idag då.
Är den livsfarlig ?
Nej, om man med livsfarlig menar att vi kan få ett nytt Tjernobyl när som helst -det funkar inte så !
Ok, är det helt säker då - inga olyckor alls möjliga ?
Nej, det stämmer inte heller.


För att få en bra och konstruktiv debatt så tycker jag att man faktiskt måste diskutera eventuella problem konstruktivt.Även om det är lätt att inta en väldigt ensidig position om man ställs inför debattmotståndare som har en väldigt felaktig och oproportioneligt negativ syn på kärnkraften.

Så även kärnkraft med kokvattenreaktorer har svagheter.
Det kan inte inträffa ett "tjernobyl" i en svensk reaktor - det måste även icke-fysiker inse !
Men däremot finns det olycksscenarier även med kokvattenreaktorer.

När det gäller kokvattenreaktorer så hjälper fysikens lagar till och ser till så att reaktorn inte skenar.
Däremot innebär inte det att den nukleära processen avstannar direkt - härden kräver kylning även efter ett snabbstopp.
För att garantera det så finns det många olika och oberonde system.

Om, trots allt, alla dess tekniska system skulle fallera, och OM detta skulle innebära att trycket stiger för mkt -
då finns det ett säkerhetsbleck som löser ut och släpper ut övertrycket. Ursprungligen till luften via höga "skorstenar",
men sedan i början på 90-talet via ett stenfilter som tar bort 99.9% av de radioaktiva partiklarna.

Självklart finns ett "men" här också, och för att heller förekommas än bli förekommen:
just ett sånt sprängbleck var felmonterat i en av våra reaktorer, vilket upptäcktes för
ett antal år sen. En allvarlig händelse i sig, men det var ändå den "sista utvägen" dvs
förutom att en olycka skulle inträffat så skulel alal andra säkerhetsanordningar har fallerat för att det felmonterade blecket skulle blivit allvarligt.

Och om allt hade skulle snett, innan man upptäckte felet, så hade det fortfarande inte lett till ett "tjernobyl" men däremot hade ett läckage av radioaktiva gaser, och partiklar skett i närområdet (och spritts med vindarna).

Man skall ha respekt för tekniken, problemet är att alla i ryggmärgen associerar kärnkraften som ngt så otroligt magiskt och konstigt, och farligt.
Att ett kolkraftverk, eller för den delen många oljekraftverk varje minut spyr ut kemiska ämnen som är direkt livsfarliga och som har en nedbrytningstid som är oändlig (tungmetaller bryts aldrig ned och koncentreras i näringskedjan !),
det "känns" inte lika farligt av någon anledning...

Säkerheten som fanns i Barsebäck:
http://www.barsebackkraft.se/files/Teknisk_webb.pdf

Det handlar inte om att vattendammar är livsfarliga och att kärnreaktorer är så säkra att inget någonsin kan hända.

Det handlar om att båda typerna av kraftanläggningar har sina respektive potentiella risker - och dessa måste man hantera så bra som möjligt.

Och just statistiskt så har som sagt vattenkraften dödat mångdubbelt fler än kärnkraften.

Senaste vattenkraftolyckan i Sibiren, som jag vet om, den 18e Augusti i år (2009), dödade 75 människor.

http://en.rian.ru/russia/20090923/156223030.html


Trots det så höjs det inte så många röster för att avveckla vattenkraften ??!
Skall vi förbjuda alla nya vattenkraftverk för att det kontinuerligt dör hundratals människor i olyckor med denna typ av kraftverk - nej det tycker inte jag. Men vi skall bygga så säkra verk som möjligt, och ta hänsyn till naturförhållanden osv, och det gäller alla typer av kraftverk.

Jag tycker det är synd att en del politiska partier inte gör mer än att följa de som är intuitivt rädda istället för att se på fakta. Men det är iaf positivt att en del åtminstonde börjar tala om nya satsningar.


Ref 1.
To what extent have severe accidents occurred in the energy sector over the past 30 years?

by Peter Burgherr, Stefan Hirschberg, Joachim Graw
http://www.leonardo-energy.org/repository/Library/Papers/incidents.pdf


Ref 2.
Comparison of Greenhouse-Gas Emissions and Abatement Cost of Nuclear and Alternative Energy Options from a Life-Cycle Perspective
http://www.oeko.de/service/gemis/files/doku/nuclear_co2paper_update2006.pdf

/K

onsdag 30 september 2009

Kärnkraft i miniformat

Jag har för mig att jag nämt det förut, jag läste det iaf för ngt år sedan, men ämnet har blivit aktuellt igen. Små kärnreaktorer.

I USA har man nu börjat söka tillstånd för installationer av mini-kärnkraftsverk.
Dom har storleken som en container, strömmen räcker för ca 20000 villor och efter 15-20 år så tar företaget tillbaka verket för säker nedmontering och slutförvar.

Hyperion Power Generation heter företaget

Nu är det oklart om detta är såpass allmänt accepterat ännu att det verkligen kan bli verklighet att sälja dessa till tex villaområden. Även om kärnkraften börjar få komma in i finrummet igen så är det kanske inte något som allmänheten vill ha inpå knuten ? Oavsett hur säkert man säger och kan visa att det är...
Dessutom, även om bränslet inte är något som man kan göra atombomber av så kan man troligtvis potentiellt använda det för att göra en s.k. smutsig bomb - vilket kan vara nog så illa.

Det är dock väldigt intressant med en ngt större reaktor, eller eventuellt flera små för större företag som behöver kraft på avlägsna platser. Eller kanske städer/byar som kan söka tillstånd, och har resurser för övervakning eller säkra platser för förvaringen och driften.

Idag löser man ju ofta sådana saker med dieselaggregat eller för mer permanenta lösningar små gaskraftverk eller oljeeldade kraftverk. Kol- och olja är fortfarande det mest effektiva att köra för små byar eller städer på många ställen. Vind, och sol är bra komplement, men ger inte någon garanterad elförsörjning. Och vattenkraftverk är för komplexa (dammbygge som påverkar floder/älvar längre ned osv) och kräver gynnsamma geografiska lägen.

/K

tisdag 8 september 2009

Bruna sotmoln


I en ny FN-rapport så sägs nu att s.k. bruna sotmoln, dvs föroreningar som bildas vid förbränning av biomassa, kol, dynga och vid skogsbränder samt marknära ozon, metan och kväveföroreningar kan bidra med så mycket som hälften av den människoskapade uppvärmningen.

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3086156

Det är ju jättebra att man hittar källor till utsläpp så man kan göra något åt dom, samt att man till och med från FN's håll vågar bryta mot dogmat att bara koldioxid spelar någon roll i miljö- och klimatpolitiken (något hårddraget). Dessutom orsakar sotutsläppen akuta hälsoproblem och dödsfall för uppemot 1.6- 1.8 miljoner människor årligen.
Åtgärder mot dessa typer av föroreningar är tex solugnar till lokalbefolkningen, effektivare eldstäder för matlagning och så klart så skall vi inte byta ut redan existerande värmeproduktion mm mot eldning av biomassa helt okritisk, även om väst inte lider i lika stor utsträckning av enorma sotmoln...

Men man säger också såhär: "Förhandlingarna inför klimatmötet i Köpenhamn i december är redan tillräckligt komplicerade utan att man plockar in sotmolnen i överläggningarna...".

Med andra ord: Vi vågar inte ta upp nya rön eftersom klimatkrisen är helt politiskt styrt ? Eller ?

Vansinne !?

Vi kan ju inte besluta om åtgärder för miljarders miljarder och samtidigt förneka och inte våga ta in ny rön från pågående vetenskap !?

Man måste ju kontinuerligt utvärdera åtgärder och avläsa effekter och uppdatera prognoser med data och ev. nya teorier (eller t.o.m hypoteser) - man kan ju inte säga: "Nu har vi kommit fram till X. Det är det som gäller - oavsett vad någon säger."

Eller snarare - det verkar ju vara så - det är en religion, och ingen får ifrågsätta profeterna, det spelar ingen roll om skutan går åt fel håll, eller bara behöver korrigera kursen en smula. :(
Jag hoppas bara att vi orkar vrida om rodret en smula på det stora fartyget och inse att koldioix inte är hela sanningen, annars riskera vi andra miljöskador som är betyligt värre - och vi missar åtgärder som är relativt lätta och billiga att genomföra som skulle ge miljontals människor mycket bätttre förutsättningar !

Tidigare artiklar om sotmolnen från i våras:
http://www.svd.se/nyheter/vetenskap/matklimat/artikel_2363429.svd

/K

fredag 3 juli 2009

Tiden efter "peak oil"


I ett par av bloggarna jag följer skrivs det en hel del om peak oil. Tyvärr verkar två olika linjer råda:
1. Oljan tar slut, och plötsligt står vi med vårt oljeberoende samhälle och "allting" kraschar. Ekonomin kommer gå kräftgång i många många år, och vi måste återgå till en mindre global värld med begränsat resande, dyrare varor osv
2. Peak oil är bara nys.

Nu ligger det väl i sakens natur att om man inte kompromissar utan intar en mer extrem hållpunkt så får man mer uppmärksamhet - så väldigt många, inklusive jag, tror kanske på något mittemellan :)

En bra blogg som jag följer är Cornucopia. Han har ett inlägg om semestrar i oljebristens spår:
http://cornubot.blogspot.com/2009/07/semester-i-oljebristens-spar.html
Han har sina poänger, men jag tror kanske snarare att en försämrad ekonomi kommer ligga till grunden för ändrade vanor än just oljebrist i så fall.

I grunden handlar det om energi. Inte just olja, utan energi.
Det är en utopi, tror jag, att bara kunna använda sol,vind och vatten, och spara sig till framtida energi ! Visst skall vi effektivisera, det görs f.ö. hela tiden, men vi måste ha en tillförlitligt energikälla som ger massor av energi effektivt, säkert och bränslesnålt. Det är där jag tror på kärnkraften, iaf tills vidare.

I mina ögon, om man tittar historiskt, så finns det inget som talar för att världen skulle bli mindre global, eller att människor skulel dra ned på eller sluta med handel och kontakter runt om världen. Även innan oljan så globaliserades världen ständigt, även om det fanns enstaka "gupp" på vägen.

Oljan kommer inte ta slut över en natt - även om produktionen, säg från och med nu, kommer minska så kommer detta innebära en prisökning, och därmed blir alternativen mer och mer lönsamma. Utvecklingen har aldrig gått så snabbt som nu, och även om vi i Europa, och väst i allmänhet, inte riktigt hänger med - så går stora delar av Asien framåt med stormsteg.
Det är inte nästa stora ekonomiska område i framtiden, det är det stora ekonomiska framstegsområdet nu !

De senaste åren har stål blivit 30% starkare, batterikapaciteten ökad med hundratals procent (jämför Li-Ion med Ni-Mh tex, eller varför inte Li-Fe med Bly-syra). Vi har fått nya lätta och starka kompositmaterial, och infört produktionslinor som sänker kostnaden för att producera bland annat fordon flera gånger.
Visst kan man säga att detta möjliggjorts av bland annat tillgång på billig energi (tex Kol och olja). Men nu kan vi använda ny teknologi som en hävstång till nästa nivå, såsom alltid har gjorts genom historien.

Nej jag tror inte på en långsamt utdöende planet, jag tror på en grönskande planet med livliga, beresta människor och en anda där globalisering blir självklart och ersättas av universifiering, dvs rymden är nästa steg !

Mycket av det man läser må vara science-fiction. Men dagens Sci-fi blir i många fall framtidens realitet. Hitills har incitatmenten för en kolonisering av rymden varit begränsade och resorna mkt dyra. Nu har vi kommit till en punkt då inte bara fler och fler länder har råd att skicka upp rymdfarkoster, men då till och med kommersiella bolag kan göra det, och dessutom göra det väldigt miljövänligt och resurssnålt !

White knight och spaceship one under flighten som dom vann X-price med!

För ca 200000US$ kan man köpa en biljett för att bli astronaut. 2010 är planen att starta de kommersiella flygningarna. Från början var 2007 målåret, och fler förseningar är väl inte omöjliga - men bara att det finns ett måldatum som ligger ett par år bort är stort !

1969 Gick en amerikan på månen, den färden kostade massor ($19,408,134,000 enligt officiella siffror) och involverade uppåt 750 000 personer under ca en 10-årsperiod - iof en bedrift det också - men skalan och kostnaden har gått ned enormt för liknande projekt, det är poängen.

På samma sätt ser jag transporterna. Vi har mer kunskap än för, det finns fler utbildade och driftiga människor på planeten än någonsin, vi har aldrig haft så avancerat teknik som nu - förutsättningarna är utmärkta för att utveckla framtida energieffektiva och icke-oljeberoende transporter !
I slutändan tror jag egentligen bara att det är jorden som begränsar antalet människor på planeten, jag tror dock inte vi har nått gränsen ännu.

En av de senaste innovationerna är gigantiska växthus för städerna. Sådana skulle kunan försörja alla människor i en stad, och vara självförsörjande på energi - samt till och med rena vatten. Troligen kommer smak och "genuinitet" på dessa växter (och även djuruppfödning, framförallt kyckling kan göras i dessa byggnader) inte vara i toppklass - men den anpassning som vi får göra är då att äta vardagsmat och "lyxmat" - i form av mer lantligt odlad/uppfödd mat - troligen kommer också en skillnad mellan fattigare och rikare människor inenbära olika mat - dock får alla förutsättningar för nyttig mat.

Också transporter finns det lösningar för. Visst kan man cykla, och förutom klassiska trampcyklar finns det elvarianter, andra som man kan ligga ned i osv.
Liggcyklar ger ännu bättre energieffektivitet.

Trehjulig liggcykel: Engelska: Windcheetah

Nu vill inte alla cykla. Och alla kan inte cykla, och framförallt så är det många som skulle få en mycket krångligare, om än kanske hälsosammare, tillvaro med bara en cykel (lämning/hämtning av barn, storhandling, semestrande osv).

Samma sak med tåg och bussar: På vissa ställen är detta försvarbart att bygga nya linjer och anpassa trafiken. Många kan också egentligen åka kommunalt istället för bil, utan större problem, men vissa har inte en sådan möjlighet i realiteten.

Skall vi bara ersätta bensinbilar med elbilar då ?

Ja det är en möjlighet, men jag tror nog att vi även på bilfronten kan se en utveckling.
En möjlig inriktning är virtuella "tåg".
Det är både billigare och i många fall mer "driftsäkert" att bygga motorväg än järnväg. Framförallt om man kan låta fordonen färdas nära varandra med stor säkerhet i långa "tåg", men låta föraren ta över när man åker av.

Järnväg: Kostnad ca 50 - 300 mkr/km
Motorväg: Kostnad 20 - 70 mkr/km

skulle en olycka inträffa så kan man manuellt eller automatiskt låta fordonen tillfällig ta en annan väg. Har man byggt räls så står trafiken stilla, eller så måste man ha dubbelspår (vilket inte alltid hjälper).

Lite längre fram så ser jag också för första gången möjligheten till flygande "bilar" - då kan vi utnyttja alla tre dimensionerna för transporter. Det krävs dock, förutom navigationssystem och väldigt säkra och effektiva driftssystem, att människor litar på dessa system. Litar på dom nog för att ha flygande bilar runt omkring sig :)
Personligen tror jag inte att ngn massanvänding av flygfarkoster kommer inträffa förrän vi knäcker fysikens lagar bakom gravitationen - något som forskare över hela världen arbetar för fullt med.

Nog för denna gång - ha en bra framtid :)

Highs and lows:
Elbilar i fokus:
http://www.dn.se/ekonomi/allt-fler-elbilar-kommer-till-sverige-1.864087
http://www.dn.se/ekonomi/svart-hitta-ratt-kontakt-med-elbil-1.884300
http://www.dn.se/ekonomi/ny-batterifabrik-ger-bilindustrin-hopp-1.843973
http://www.svd.se/naringsliv/motor/artikel_3133795.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3132953.svd

Framtidshopp:
http://www.youtube.com/watch?v=C0jDJ-wsMYI
http://www.youtube.com/watch?v=ohHNONAbheE&feature=related
http://www.vasterbygden.se/vasterbygden/arkiv.aspx?id=143
http://www.etc.se/22288/vaexthus-mitt-i-staden/

fredag 24 april 2009

Farligt farligt

Lägg ned NTF säger jag.
Vad vi inte behöver mer av är pekpinnar !!

Barn skall inte börja cykla förräns dom är 5-6 år säger dom nu !
Motoriken är tydligen "inte utvecklad".
Men om motoriken inte är utvecklad så kan ju inte barnet cykla eller hur !!?
Så varför "pekpinna" om det ?

Att barn innan en viss ålder inte skall ut i trafiken köper jag - men jag tänker iaf inte tvinga mina barn att gnida omkring på en tråkig trehjuling tills dom är 6 år !

När dom vill får dom börja, och när dom börjar bli mogna tar vi bort stödhjulen.
3 ggr (á 5 min) tog det f.ö. för min äldsta att lära sig cykla utan stödhjul eller hjälp vid ca 4.5 års ålder...

Och skulle dom ramla - så vaddå då ?
Barn MÅSTE få slå sig - dom har hjälm så ngt allavarligare tillbud borde det inte bli. Och om det skulel ske - så ser jag hellre en bruten arm vid 5 års ålder än att dom krockar med en klippvägg vid 15 på moppen för att dom inte har lärt sig att det gör ont att överskatta sin förmåga för mycket...

/K

onsdag 15 april 2009

Nu svensk elbil

DN skriver om det nya initativet på västkusten att producera en svensk elbil.
Tidigare i bloggen hade jag en läsare som bla kommenterade att vi har väldigt mycket kunnande inom batteriteknik - det kanske är bla det som ger utslag nu ?


Fiat500
Bilen skall byggas i ett samarbete mellan Alelion Batteries, Autoadapt AB och biltillverkaren Fiat.Jag tycker personligen att den nya Fiat 500 är en väldigt snygg liten bil. Lägg därtill bra krocksäkerhet och jag trro det blir en utmärkt bas att bygga på.

Bilen skall kunna ha 10,15 eller 20 mils räckvidd beroende på batterikonfiguration (vikt och saker som med/utan reservhjul påverkas).

Laddtider saknas, men eftersom ett vägguttag normalt bara har 10/16 A 230v så är det troligen det + effektiviteten i batteriet som sätter begärnsningen.

Mer information på Nyteknik's site

Think, den norska elbilen, är kanske nog så bra - men designmässigt hamnar den ljusår efter. Och den har varken ngt säkerhetstest eller modellrykte att luta sig på. Reservdelar finns bara ett fåtal, och inte många serviceverkstäder heller troligen.

Att istället basera sig på en känd modell, erkänt snygg, med ett större bilmärke bakom, där verkstäderna iaf när det gäller chassi osv osv, har verktyg och erfarenhet tror jag kan bli ett mkt smart drag !

Enligt di så kommer den nya elbilien initialt komma att kosta ca 400 000 kr


Nu finns det bara tre frågor kvar:
1. När kommer bilen till försäljning ? Edit: 2009 byggs de första 100, 2010 300 till - som planen ser ut just nu iaf.
2. Vad kommer den kosta initialt och i ett ngt senare skede ? Edit: Initialt ca 400 kkr tros det.
3. Vad har den för prestanda (laddningstid/körsträcka osv) - Edit: Körsträckan verkar bli ca 10-20 mil teoretiskt iaf.

/K

torsdag 26 mars 2009

En hållbar framtid

I finanskrisen spår dyker många domedagsprofeter upp !
I klimatdebattens spår likaså.

En del förutspår undergången för mänskligheten pga koldioxidutsläppen. Andra säger att om vi väl klarar av det så kommer vi överbefolka jorden eftersom vårt fotavtryck är för stort osv.
Utfiskningen breder ut sig. Vattenutnyttjandet är för stort, och många områden har brist på rent vatten. 6.5 Mdr människor, och fortfarande exponetiellt växande...
Det kanske inte ser så ljust ut ?

Jordens befolkning 2008 (från WikiPedia)

Jag är dock övertygad om att det största egentliga hotet, förutom en stor komet eller annan naturkatastrof bortom vår kontroll, är människors pessimism - jag tror dock att optimism och utveckling kommer att segra som det alltid har gjort till slut historiskt.

Vi står inför många problem men nu börjar också möjligheterna skönjas !
Låt mig ta ett exempel:
Året är 2021, du är trött på din gamla mobil och vill ha en ny. Du går in i datorn och surfar fram till den bra butik som du har fått veta har ett bra och prisvärt utbud. Denna online-butik ligger i själva verket i Indien, men det är något som du knappt är medveten om.

Du letar snabbt upp en bra modell med alla de features du vill ha och pluggar in ditt kreditkort i datorns ID korts -slot. Du betalar med kortet, och omedelbart börjar produktnedladdaren som du köpte i julas att arbeta.
På 30 minuter så formas mobilen som du nyss köpte i produktnedladdaren och efter att ha svalnat så tar du ut den, sätter i ditt personliga telefonkort och börjar använda den.
Den gamla mobilen lägger du ned i återvinningshinken för elektronik, som du senare tar till återvinningscentralen. Dit kör du med ditt personliga elfordon som har laddats över natten med el från det lokala vindkraftverket.

Science fiction ? Kanske inte så långt borta som man kan tro !
De största problemen vi står inför är vatten och mat till all jordens befolkning, samt energi för att hålla igång vår värld - energi som dessutom måste se till att inte tära på våra naturresurser eller smutsa ned vår miljö !

I dagsläget kostar förbrukning av naturresurser för lite. Om ett hav blir utfiskat - inte är det fiskarna eller ens konsumenterna som betalar - iaf inte direkt. Effekterna ses efter ett antal år - ala skyller på andra- och sedan kan det ta lång tid för ekosystemet att återställas- om det får chansen !
Samtidigt slänger vi en oerhörd mängd med användbara material - och på köpet så släpper vi ut gifter och ämnen som är direkt skadliga för oss och naturen, och förgiftar stora vatten där fisk annars hade kunnat frodas tex, och i tillräckligt stora mängder blir dessa gifter direkt miljöförstörande även på kort sikt !

Hur ser framtiden ut då ?
Att spara oss ut ur miljökrisen går inte. Hur mycket skall vi spara ? Hur länge då ? När vänder befolkningskurvan ? Vilka länder skall minska sin befolkning ? Och hur skall vi hindra den mänskliga instinkten att skaffa sig bättre levnadsstandard för sig och sin familj !?!

Jag tror att vi globalt sett, inte kommer kunna, vilja eller klara att gå den vägen. Jag tror inte heller att det behövs på medellång och lång sikt. såklart människans population lika lite som djurens kan växa i evighet men jag undrar om vi inte har ganska långt kvar till maxkapaciteten för jorden ändå ?

Vad vi behöver är en sak: Energi ! Energi som är hållbar: Solkraft, Vindkraft, Vattenkraft (inklusive vågkraft) och Kärnkraft ! Kärnkraft både som fission och fusion - detta eftersom det är en teknik som fortfarande befinner sig i sin linda- och därför att det är en energireaktor som själva stjärnorna använder- dvs egentligen ännu mer direkt än solens kraft ! Det finns dessutom gott om bränsle för 10 000 tals år framöver redan på jorden, och nya generationer av kraftverk avger dessutom en väldigt lite mängd avfall. Och jag är övertygad om att fusionen också kommer tämjas - och då har vi bränsle även på månen - och vem vet hur det ser ut längre ut . . .

Men det vi inte har "oändligt" av - med oändligt menar jag en tidsperiod fram tills jorden kommer vara obeboelig eftersom vår sol börjar slockna - är råvaror !
Förutom biologisk massa som vi kan utnyttja som föda, samt vatten så behöver våra moderna samhällen metaller och mineraler, olja mm mm

Här måste vi återvinna mycket mycket mer än idag. På medellång sikt (säg 20-50år) bör vi kunna återvinna 70-90% - detta utan att alla måste stå och sortera plast papper, glas osv osv i långsamma, kostsamma och svåra processer.
På längre sikt är det 99-100% återvinning som gäller !

Råvaror är ändliga - Återvinning är vägen framåt !

Det är inte något vi behöver lagstifta direkt om tror jag heller -redan idag är trenden tydlig: Metaller och mineraler är för dyra att nyutvinna - det är helt enkelt redan lönsamt med återvinning av många material på de flesta ställen i världen.

Ett exempel på vart jag tror vi är på väg är de nya plasmaverken som bla finns i provdrift i Florida: Man matar med sopor, och får ut grundämnen samt energi - och i dagsläget lite spill som kan användas till bland annat vägbyggen (men något skall man ju förbättra också :)).

Redan idag finns det "skrivare" som givet ett råmaterial (plast eller metall i dagsläget) och en ritning "skriver ut" en produkt. Jag ser framför mig att vi mha nanoteknologi kan göra sådana "skrivare" som matas med de råvaror som behövs ,e n elektronisk ritning och sedan får man det man vill ha - tänk att ladda ned mobiltelefonen via nätet!
Sen "slänger" man produkten - den tas om hand och omvandlas tillbaka till råämnen osv osv

Ett hjul "utskrivet". Bild från Gizmag.com

Artikel om ny 3Dprinter i Gizmag
..och om en 3D-plastskrivare i independent

Så förutom att vi kommer utveckla energikällor som är mycket renare och effektivare än dagens. så kommer vi återvinna mycket mer, och återvinna enklare. Dessutom kommer globaliseringen öka och transportbehoven minska, trots en ökad omsättning av varor !

Eftersom vi då inte "slösar" med yta för energibehov, genom odling av biobränslen och miljöförstöring etc, så har vi större ytor för odling, och med ökad kunskapsdelning så kommer även U-länderna kunna utnyttja sina arealer mer effektivt. Med mer ansvartagande (via sammaslutningar och nationella lagar) så måste vi också få bukt med utfiskning och lokal såväl som global miljöförstöring - man måste sätta ett högt pris på "slit och släng" !

Så vägen framåt är att inte slösa, men inte heller minska konsumtionen nödvändigtvis - dock att förändra mönster.

/K

fredag 6 mars 2009

Min politiska Haiku

Såg på en del andra bloggar att politiska Haiku's är poppis - varför inte tänkte jag :)

Rädslan sätter in.
Är övervakning svaret ?
Vidga vyerna !


/K

torsdag 5 mars 2009

Planekonomi

Läste att Chavez i Venezuela nu vill förstatliga en matproducent eftersom dom inte håller sig till de prisregleringar han har infört.

Tidigare har han ju bla tvingat det stora oljebolaget PDVSA att köpa ventiler från det cooperativt/statligt ägda Inveval. Detta tvingades man till eftersom PDVSA hellre köpte billigare och bättre ventiler från utlandet, vilket gjorde så att Inveval inte hade någon kund !
Så nu är PDVSA's kostnader högre och dom har material av sämre kvalitet - och blir därför mindre lönsamt - är DET bra för landet ?

Vissa regleringar på en marknad kan mycket väl fungera - men det finns alltid en MARKNAD. Och försöker man styra marknaden med orimliga villkor så kommer folket att skapa en "svart" marknad. Det räcker inte med att man bara vill betala X - alla lever vi i en verklighet, finns det ett begränsat utbud och någon annan vill betala mer så är det ju så.
I viss mån kan man kanske styra marknaden med hjälp av gränser, men man kan ju inte bara bestämma priser rakt upp och ned !

Alltså - hur är det tänkt att sånt skall fungera !?

Resonemang:
Jag vill bara betala 3 kr för 1l mjölk - Nu bestämmer vi det !

Jaha, jasså - bönderna vill ha betalt för foder och utlägg till mjölkproduktionen - men bestäm att foder och sånt bara får kosta 2 kr per l mjölk så fixar vi ju det !?

Jasså - nehe - nu vill foderproducenterna veta hur dom skall kunna producera foder för så lite pengar - men då sänker vi väl deras priser på bensin till traktorerna då - sådär !

Jasså ville de utländska oljebolagen inte gå med på det - då får vi väl subventionera detta staligt då - bra så ??

Nähä - vad är det nu då ?
Klagar befolkningen på den extra skatten och att dom inte har råd med mjölken längre !?
Jaja - vi får väl sänka priset på mjölk igen då

- Ridå !

/K

fredag 6 februari 2009

Uppföljning Människoskapad uppvärmning

Jag tänkte jag skulle följa upp mina inlägg om den antropogena direkta uppvärmningen.
Det finns också ett resonameng om saken här

Lite siffror (tagna från wikipedia):
Total instrålning från solen under ett år: 5.5 x 10^24 - eller 5 500 000 ExaJoule
Ca 50% av instrålningen absorberas - vilket torde ge ca 2 750 000 ExaJoule från solen

-Total elenergiproduktion i världen under ett år: 6.25x10^19 - eller 62.5 ExaJoule - tillkommer gör förstås allt annat; transporter, friktion, boskapens värmeproduktion osv
-En människa förbränner (grovt förenklat) ca 2000 kcal per dag - vilket är ca 8400 KiloJoule (1 kcal är lika mycket som 4,2 kj. ) 6.5 Mdr människor producerar då ca 19.7 ExaJoule per år
- Det finns nära en miljard kor i världen nu. Om varje ko behöver 40 000 Kcal -> 168000 KJoule per dag så blir det: 60.8 ExaJoule per år totalt

Andra siffor jag har sett är:
Absorberad solstrålning under ett år: ca 3 850 000 ExaJoule
Antropogen energiproduktion: ca 1 000 ExaJoule per år (i dagsläget) - då är boskap, människor etc inte inkluderade

Tittar man på det, även om man försöker plocka med allting såsom eldning, matproduktion, växtförädling osv osv så torde människans energiproduktion endast utgöra en liten del av uppmätta temperaturförändringar, någonting i stil med 1/200 - 1/2000 del.

Intressant är dock fortfarande att de största temperaturökningarna är uppmätta på norra halvklotet- där mest människor bor och påverkar.
Koldioxid som orsakar en global uppvärmning borde ge en temperaturförändring som borde vara relativt konstant i hela atmosfären - det är den inte enligt mätningarna - så vad pågår ?

/K

Kärnkraftsdebatt

Jag har på sistonde tittat lite på kommentarer om det senaste utspelet om kärnkraft[1], och varit inne och läst och kommenterat i massor av bloggar etc

Äntligen har politikerna sansat sig och lyft förbudet mot kärnkraft - eller iaf har regeringen kommit överens i frågan, det skall fortfarande dras igenom i riksdagen.

På tiden tycker jag. En 30 år gammal folkomröstning där valen om huruvida man ville ha kvar kärnkraften var Nej, Nej, och Nej fast avveckla snabbare. Beslutet, om avveckling 2010 samt förbud mot praktiska forskningsförsök, ersättningsreaktorer osv har i princip förlamat Sveriges energipolitik de senaste decennierna, och har också gjort så att vi har förlorat en massa kompetens på området.

Jag tänkte här resonera kring de vanligaste frågorna, missföreställningarna och försöka bemöta argumenten mot kärnkraft.

Först vill jag klargöra två saker.
Jag anser inte att det existerar ett förhållande som säger antingen kärnkraft ELLER sol- och vind (etc). Jag anser att alla alternativen behövs. Jag tycker dock att ett ensidigt uteslutande av kärnenergin är dåligt för både miljön och oss, och att de som förespråkar detta ofta baserar det på felaktiga föreställningar om kärnkraft.

* Risker: "Kärnkraft är farligt !"
Vi har under 60 års drift haft ett par stora olyckor. Enligt FN [2] så dog i Tjernobylkatastrofen ca 1000 männsikor, och ytterligare 4000 har fått bland annat allvarlig cancer. I Harrisburg dog 0 personer, och 0 radioaktivitet släpptes ut. Och här talar vi om reaktorer som i det första fallet (Tjernobyl som var en RBMK) var av en otroligt korkad konstruktion, dessutom felbyggd (taket var delvis i trä!), vanskött, och med relativt dåligt utbildad personal. Harrisburg var av samma typ som vi har i Sverige, men av en tidig konstruktion. Nya reaktortyper är mycket säkrae än dom vi har idag - mao säkrare än vad våran hitills 60 åriga drift har visat på.
Betänk också att Vattenkraften har bidragit till mer än 150000 döda på samma tid (bara i Banqiao dog över 100 000 människor !).

* Sustainable energy "Kärnkraft är inte ett hållbart alternativ."
Då måste man först fråga sig vad man menar med hållbart.
Ordföranden för "World Commission on Environment and Development." - Gro Harlem Brundtland definierar det såhär:
"development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs"
Vissa skulle också kunna säga att bränslet "aldrig skall ta slut"- och menar därmed att tex Solkraft (och av solen indirekt producerad vindkraft och vågkraft) är sådana alternativ.
Då måste man fråga sig vad man menar med "aldrig". Solen slutar lysas, och försvagas dessförinnan, om ngn miljard år.
Våra urantillgångar beräknas idag räcka i flera tusen år [3]. Med nya reaktortyper (typ BN-600 som har varit i drift i Ryssland i 20år !) och framtida raktortyper som bla kan drivas på Torium (utvinnbar ur haven) så talat vi om kärnbränsle för miljontals år !
Så är det ett problem enligt definitionen för "sustainable energy"- inte enligt den första definitionen iaf. Och i den andra måste man ställa sig frågan om det spelar någon roll om det är miljoner eller miljarder år som gäller. Mänskligheten lär kunna komma med nya alternativ på den tiden, och få andra problem och lösa dessa förhoppningsvis, som också som kommer ger helt nya förutsättningar...

*Uranbrytning och upparbetning "Uranbrytning är miljöförstörande och farligt"
Ja malmbrytning av alla sort är inte alltid så bra för närmiljön. Det inkluderar bla koppargruvbrytning Och koppar behövs det en massa av om man skall bygga vindkraftverk tex. Om man nu skall ställa energislagen mot varandra
Jag anser att detta är en annan fråga - vi skall naturligtvis verka för mer miljövänlig malmbrytning, av alla slag- det har inte med kärnkraft att göra.
Och vad gäller hälsoriskerna och utsläpp av radongas och radioaktiva ämen så är dessa lika stora från andra gruvor. I LKAB's gruva på 70talet fick gruvarbetarna i sig 70 mSv. I en modern urangruva i Australien så handlar doserna idag om mindre än 4-5 mSv [3]

*Avfall: "Avfallet är väldigt farligt och kommerkräva slutlagring i 100 000 år - en slutlagring som än inte är löst eller prövad."
Som asgt, med nya typer av reaktorer [4] så skall vi inte slänga 97% av den energi som kärnbränslet innehåller - utan ta tillvara på det. Och på köpet få1/200 av mängden med slutförvaringstider på ca 500 år.
Men visst, här är en punkt att debattera. Man skall dock ha klart för sig att även vindkraftverk och solkraftverk lämnar avfall efter sig, även om det då är kemiska sammansättningar snarare än de radioaktiva riskerna som är farliga. I solpaneler kan bla kadmium ingå, vindkraftverk lämnar stål, betong, koppar osv
Nu tror jag dock att vi inom en snar framtid kommer tvingas till bättre återvinning av "sopor" - men det kan ju även innefatta kärnavfall - det beror på vad avfallet bstår av och vad man skulle kunna använda det till.
Det är också så att mängden avfall vid modern känrkraft är väldigt liten. En sockerbit avfall är det som bildas för att förse en villa med el under 200 år ! Jämför det med de miljontals ton skit som ett kolkraftverk spyr ut för samma energimängd. [5]

* Kärnvapen: "Ökar kärnkraften i världen så kommer fler länder kunna skaffa kärnvapen"
För det första så talar jag iaf om kärnkraft i Sverige. Vi har valt att inte skaffa kärnvapen även om vi har tekniken.
För det andra så behövs inte civil kärnkraft för det. Man kan bygga strikta militära reaktorer vilket bla. Sydafrika har gjort -så civil kärnkraft är inte en förutsättning Dessutom producerar mertalet reaktortyper inte önskat material för vapenproduktion, man måste upparbeta och omarbeta avfallet också - så det är enklare och effektivare att inte ta omvägen via civila kraftverk i de flesta fall.
Dock kan förstås kärnreaktorer ställas om till vapenproduktion, men tillvägagångsättet är redan allmänt känt och realtivt billigt, så fler reaktorer i länder som redan har kärnkraft har knappast mycket med vapenproduktion att göra. [5]


Till slut vill jag säga att jag ofta har sett debatten utspela sig mellan tåv personer som inte verkar förstå den andres ståndpunkt. Ofta handlar detta om att den ena personen går på "känslan" och den andra på "förnuftet".
Känslomänniskan kommer med påstående, dogmer och uttalande från olika personer, och förnuftsmänniskan presenterar faktartiklar, resonemang och beräkningar.
Jag är en förnuftsmänniska - men jag tycker såhär:
Om någon känslomänniska läser detta: Ingen kan eller ska tvinga på dig en åsikt. Käner du att du inte gillar känrkraft så är det din rätt. MEN kom inte dragande med pseudoargument eller icke-vetenskapliga fakta, och slå inte dövörat till om du får fakta som visar på motsatsen mot din känsla presenterat för dig. Säg istället som du känner "Ja ok - du presenterar fakta, men intuitivt gillar jag fortfande in kärnkraft" - det kan man inte med logik och förnuft resonera mot.

Det finns fårstås debattpunkter även på det vetenskapliga planet - och sådana debatter ser jag fram emot....


Referenser:
[1]
DN
DN
Svd
Svd

[2]
http://en.wikipedia.org/wiki/Banqiao_Dam#1975_Flood

[3]
Artikel om uranbrytning från MFK

Referenser tagna från gronaliberaler.blogspot.com:
Deffeyes & MacGregor, "World Uranium resources" Scientific American, Vol 242, No 1, January 1980, 66-76
Schneider & Sailor, "Long-Term Uranium Supply Estimates", Nuclear Technology, Volume 162, No 3, June 2008, 379-387
J. Stephen Herring, "Uranium and Thorium Resource Assessment", Encyclopedia of Energy, 2004, Pages 279-298

[4] BN-600
[5] Exempel från Gröna realisten
[5] FOI

torsdag 22 januari 2009

Plotten tätnar

...eller var det röken ?

I SVD och DN kan man idag läsa om enorma stoft- och rökmoln, främst över asien, som kan påverka klimatet. Molnen orsakas av förbränning av biomassa (ved, kobajs osv) som används av stora delar av befolkningen för uppvärmning, matlagning osv

Dessa stoftmoln påverkar klimatet på många sätt. Dels genom en direkt avkylning, iom blockering av solljus. Men dels en ökad avsmältning av snötäcket på Himalaya, och ett ökat albedo, vilket bidrar till uppvärmning. 

Dessutom bidrar kol- och sotpartiklar till en försämrad hälsa.

Svd och DN vinklar sina artiklar lite olika. I DN är detta bara en bisats, och dessa problem kan snabbt åtgärdas - det är koldioiden som måste minskas i atmosfären. SVD konstaterar också att det är bra att man nu upptäckt orsaken till desa stoftmoln, och att man nu måste gå vidare och se hur man kan lösa problemen. Båda tidningarna konstaterar att detta dock torde vara ett lättare problem än de globala utsläppen av koldioxid eftersom åtgärder snabbt kan ge effekt och sotmolnen då kan minskas inom loppet av ngt år.

Jag tycker dock det låter som om vi varje dag lär oss något nytt om hur människan påverkar miljö- och klimat. Vilket ju kanske gör att man i än högre grad ifrågasätter den idag rådande "sanningen" om vilka åtgärder vi mest akut måste göra för att stoppa "den globala uppvärmningen".

Undrar också om det finns någon djupare forskning som visar på tex stoft- och sotpartiklars inverkan på miljön, temperaturen och det globala klimatet. Det verkar ju som om de både har en avkylande OCH uppvärmande effekt. Frågan är väl om hur långsiktiga resp. kortsiktiga effekterna är och hur stor respektive verkan är ? Jag får nog leta lite mer där...

Klart är väl dock att saker som solupvärmda ungnar, eller biogas istället för eldning av tex kodynga eller ved torde vara en bra sak att satsa på. Den enda frågan är väl hur billiga man kan göra sådana ugnar  samt hur man når ut till de fattigare delarna av befolkningen med sådana lösningar?

/K