söndag 24 oktober 2010

Bloggrecensioner

Jag tänkte här jag skulle göra en liten lista med de bloggar jag besöker mer eller mindre regelbundet.
Mest för min egen skull men om ngn annan har nytta av den så är det bara roligt.

Cornucopia
Ämnen: Politik, finans, peak oil, survivalism
Positivt: Öppen atmosfär, välskriven blogg, genuin bloggare som är relativt öppen med bakgrund och syften, bland annat ärlig med att han får inkomster från reklam på bloggen, har för det mesta en rätt logisk approach till många ämnen.
Negativt: Ibland viker ämnena ut lite för extremt, bloggaren kan vara lite dogmatisk i sina åsikter och har ibland svårt för att ta kritik eller ens överväga att modifiera sin egen ståndpunkt - fast ofta dyker det senare upp ett inlägg som visar att Cornucopia faktiskt kan ta till sig andra ståndpunkter trots allt.
Moderering av kommentarer: Ganska bra, släpper fram det mesta och kommentarerna innehåller mkt lite spam eller trollning.

Wisemans wisdoms
Ämnen: Militär och försvar samt lite politik.
Positivt: Saklig information från en vinkel inifrån försvaret. En relativt öppen rapportering
Negativt: -
Moderering av kommentarer: Släpper fram det mesta både kritik och från dom som håller med, kommentarerna relativt rean från spam och trollning.

Morgonsur
Ämnen: Försvar, internationell och nationell politik, Polisen
Positivt: Ärlig blogg med rättfram framtoning. Skriver mkt bra, har även skrivit i gammelmedia.
Negativt: Ibland lite för "paramilitär" med djupare analyser av vapen osv vilket kan locka till sig sådana läsare.
Moderering av kommentarer: För det mesta en mkt lagom nivå där de flesta ärliga kommentarer släpps fram oavsett sida.

Christer magister
Ämnen: Skolan och fotografering, ibland lite politik eller allmänintressanta ämnen.
Positivt: Bra skriven av en bloggare som resonerar logiskt utifrån sin synvinkel på framförallt skolan och skolpolitiken, och ger insikter från en erfaren lärares vardag.
Negativt: Ibland kommer kortare bloggposeter av mindre intressant karaktär -men det går ju snabbt att scrolla förbi dessa :)
Moderering av kommentarer: Reltivt öppen, men de flesta kommentatorer är rätt vettiga.

Ericson i Ubbhult
Ämnen: Politik. Jan Ericson är moderat riksdagsledarmot och bloggar om sina hjärtefrågor och en del andra relevanta ämnen.
Positivt: En bra insikt inifrån riksdagen, en bra direktkälla till lite djupare information om en del ämnen och beslut.
Negativt:
Moderering av kommentarer: Ev. kommentarer kan mailas till bloggaren själv men publiceras ej.

Motvallsbloggen
Ämnen: Politik blandat med en del mer personliga inlägg och vinklingar.
Positivt: Principfast bloggare som skriver bra och i stort sett alltid lägger ut referenser till inläggen.
Negativt: Blir lite väl "motvalls" ibland. Kan ibland resonera i sådana kullebyttor att hon logiskt säger emot sig själv utan att förstå det.
Moderering av kommentarer: Brukar var mkt bra på att släppa fram alla åsikter, och bemöter det hon inte håller med om.

Rysk mosaik
Ämnen: Rysk kultur och politik.
Positivt: En mkt bra insikt i ryska göranden och låtanden inifrån, ngt som är mkt svårt att få via gammelmedia.
Negativt: En del inlägg är väl interna och troligen bara intressanta om man är väldigt intresserad av rysk kultur.
Moderering av kommentarer: Öppen för både kommentare methårs och moturs. Ibland är det tom ryska kommentarer - vilket kan vara svårt att följa för en som inte talar eller kan läsa ryska.

Vindskupan
Ämnen: En namne som skriver om framförallt utrikespolitik och palestinafrågan.
Positivt: Mycket mycket bra skrivna inlägg med tonvis av research bakom och alla referenser publiceras för dom som vill kolla källor.
Negativt: Ngt ensidig vinkling, ibland önskar man att bloggare kunde försöka skriva ngt från en annan synvinkel (då det alltid finns två sidor av alla dispyter) framförallt eftersom researchen och inläggen är så bra skrivna.
Moderering av kommentarer: Verkar släppa igenom alla åsikter, man slipper dock troll eller ren propaganda.

Jinge.se
Ämnen: Politik från ett vänsterperspektiv samt ibland väder och foto.
Positivt: Skriver bra om olika ämnen från en annan vinkel än gammelmedia.
Negativt: Alldeles för vänstervriden i många frågor. Har svårt att se att han ibland är ute på lika hal is som dom han kritiserar. Bloggen förlorar i trovärdighet och blir närmast propagandaaktig eftersom de flesta kommentarer som inte går i "rätt" riktning stryks.
Moderering av kommentarer: Väldigt strikt och godtycklig. Har ett antal öppna regler, men kan modifiera efter behov om en kommentar är för kritisk eller inte faller honom i smaken.

Magnus andersson
Ämnen: Politik från ett centerperspektiv. CUF's f.d. orförande numera C-riksdagsman som bloggar om sina frågor.
Positivt: Ett inifrån perspektiv på många olika politiska frågor.
Negativt: Förstås väldigt invinklad från ett centerliberalt perspektiv. Har blivit lite kortare och mindre välskrivna blogginlägg sedan han började inom rikspolitiken.
Moderering av kommentarer: Brukar släppa fram både kritiker och de som håller med, ibland kanske lite för mkt troll slinker med också.

Röda malmö
Ämnen: Socialism och politik ur ett socialistiskt perspektiv.
Positivt: Kan ibland vara öppen för diskussioner och resonemang kring olika synsätt på olika ämnen.
Negativt: Ibland väldigt dogmatisk och avfärdande mot all slags diskussion kring hans vinkel.
Moderering av kommentarer: Brukar vara mkt genrös med att släppa fram kommentarer, och bemöter för det mesta istället för att refusera om han inte håller med om kommentatorns ståndpunkt vilket ibland kan utmynna i intressanta diskussioner på bloggen.

Sloped curve
Ämnen: Ekonomi, penningpolitik och relaterad politik.
Positivt: Välskriven och intressant.
Negativt: Ibland lite dåligt uppdaterad.
Moderering av kommentarer: Bra nivå på modereringen.

Flute tankar
Ämnen: Energi och ekonomi.
Positivt: Välskriven, mkr research och statistik. Källhänvinsningar finns för det mesta.
Negativt:
Moderering av kommentarer: Bra nivå på modereringen

/K

torsdag 16 september 2010

En hållbar energipolitk

I gårddagens politiska utfrågning i TV4 sades bla att de Rödgröna vill avveckla kärnkraften, men först ett "rejält energiöverskott", hur dom nu tänkte sig att det skulle gå till.
Lars Ohly påstod bla att Tyskland redan har 27% vindkraft så det är inte omöjligt att klara sig på Vatten, sol och vind samt biokraft alls.

Well - han syftade troligen på installerad effekt vilket är långt ifrån den verkliga effekten.
Tittar man på hur konsumtionen ser ut så ser det inte lika muntert ut, då handlar det bara om ngn procent.


Allianz, som är ett globalt försäkrings- och bankföretag har ett klimatinitiativ där man bla betygsätter länder enligt ett "climate scorecard"

Nu skall det sägas att det är den totala energiförbrukningen som avses där, inte bara elenergi. Men i slutändan är det det som måste räknas då tex transportsektorn mer och mer kommer tvingas till alternativa energikällor allt eftersom oljan går upp i pris.

Men dessutom finns det ytterligare problem med att "avveckla kärnkraften, men först ett rejält elöverskott" - man skapar en kortsiktighet ! Ingen kommer väl investera i modernare, säkrare, bättre och effektivare reaktorer om man vet att man får avveckla dom om 3,5, 10 eller 20 år - eller vad den nu kan tänkas bli !??

Och då får vi återigen samma situation som de senaste 30 åren - alla väntar på "något bättre" och under tiden händer inget alls - i slutändan får vi då lita till energiimport !
Nej, är man bekymrad över svensk energipolitik så skall man nog inte rösta Rödgrönt.


/K

tisdag 14 september 2010

Vetenskap och konst

Såg ett nytänk vad gäller nått så tråkigt som elledningar nu på Nytekniks site
Det är en arkitektfirma, Choi and Shine, som tagit fram ett förslag på nya elstoplar, som pga ekonomi inte blev förverkligat (iaf inte ännu)

Oerhört coolt.
Det är landskapsanpassade figurer som liksom "klättrar" på landskapet med ledningar mellan sig.


Även om detta sätt att bygga vore dyrare så vore det väl iaf värt 10-20% fördyring för att försköna snarare än att förfula landskapen ?

/K

söndag 5 september 2010

Kärnkraftskompetens i framtiden

I DN idag finns en ledare om kärnkraft från Fp.

Dom skriver att Sverige bör återta den position inom kärnkrafts- och energiindustrin som vi en gång hade innan den fatala omröstningen tog bort allt intresse för utbildningar och företagande inom branschen.

Med all respekt för omröstningen för 30 år sen, men dels var den felaktig eftersom det endast fanns "nej-alternativ" och dels så fördes den i skuggan av det kalla kriget, och kärnkraft = atomkraft var lika med kärnvapen - på något konstigt sätt !?

Ingen har väl försökt associera bensin och olja med napalm och eldkastare ?

Ja först kom den militära användningen, sedan började man intressera sig för den civila användningen av kärnkraft- men egentligen är kopplingen inte mkt starkare än så.
Och atomvapen är avskyvärda, på flera sätt. Men vi får inte låta vår rädsla för en felaktig användning av en fysikaliskt princip bromsa hela energidebatten.

Och en reaktor kan inte bli en bomb !
En modern Gen II eller tom Gen IV reaktor kan inte ens "smälla" som tex Tjernobyl, inte ens mha människors försumlighet, det handlar om fysikens lagar.

Sol, Vind och vatten som enda energikällor är en vacker dröm. Nu har vi drömt om den i 30 år, dags att vakna ?
Olja kommer vi inte kunna använda till transporter och uppvärmning om så lite som 20-30 år då den på allvar kan tänkas börja sina.

Vi måste använda alla andra rena energikällor för att möta denna nästa energikris, och vi har inte råd att undanta den mkt effektiva och rena kärnkraften.

Det finns två problem som vi måste lösa:
Bränsle och avfall. Även om kärnkraft,redan idag kräver relativt små mängder bränsle så är detta frågor vi måste ta ta tag i.
Redan finns en utarbetad plan för begravande av "kärnavfallet", jag tycker det vore rent slöseri.
Med en eller ett par FSB (Fast breeders) så kan vi köra det ett varv till, återvinning alltså, och få ned både volym och slutförvaringstider.

Bränslet då. Här tycker jag på allvar att vi bör börja utvinna bränsle i Sverige. Vi har mkt bra fyndigheter och med utvinningen (och kanske tom upparbetningen på sikt) på svensk mark så kan vi själva ställa krav på att miljön inte skall förstöras vid upptagandet och framförallt i urlakningen.

Är vi seriösa på området så kan vi kanske tom sponsra svenskt bränsle mha ngn miljöavgift så att utländska "vi skiter väl i allt utom vinsten" företag inte kan prisa vårt bränsle.
Detta gäller f.ö. all gruvnäring, även de vindkraftverk som byggs och solpaneler (även om jag är övertygad om att vi inte får ut ngn större skala av dessa) tillverkas av mineraler och metaller som bör brytas så miljövänligt som möjligt !

/K

tisdag 24 augusti 2010

Lithium

Litiumbatterier anses av många som framtiden.
Just nu är det LiFePo4 - som är "hetast", dock mkt kostsamma.

Ett problem för en framtid med elfordon är dock att det idag inte finns så många Litiumgruvor.
Dessutom kontrolleras nästan alla dessa av ett land, Kina.

Det är inte alls så att det inte finns Litium på andra ställen, produktionen måste dock komma igång.
Bolivia har tex enorma tillgångar av Litium. 5.4 Mn metriska ton närmare bstämt, är det iaf i nuläget uppskattat till...
Sen återstår det dock att se hur snabbt produktionen kan komma igång, hur effektiv den kan bli, och om staten lyckas med förehavandet att hålla det statligt (med bibehållen effektivitet osv)

Det finns också mindre gruvor i tex Nordamerika, Chile och Argentina.
Förhoppningsvis kommer vi i en nära framtid hitta fler ställen att utvinna litium på, för när väl elfordon slår igenom så kommer lagring av energi att behövas, och även om andra metoder också kommer komma att utvecklas så har just Litiumbatteriet hunnit längst...

Svd om tillgångar i Afghanistan: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/guld-koppar-litium-och-niob_4864491.svd
Dn om desamma: http://www.dn.se/nyheter/varlden/afghanska-fyndigheter-varda-1-biljon-dollar-1.1122332
E24 om Bolivias tillgångar: http://www.e24.se/business/ravaror/litium-ar-bolivias-vita-guld_1270727.e24


/K

onsdag 26 maj 2010

Räntor

Det börjar röra sig.
Det har varit en del artiklar om bolån och räntor på sistonde, troligen triggat av Greklandskrisen.
Bla i SVD:
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/baksmalla-efter-bolanefesten_4770897.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/hushallen-bar-sjalva-hela-ranterisken_4771637.svd

Eftersom utlåningen ökar och de flesta ligegr med rörliga räntor varnar den Statliga Bostadskreditnämnden, BKN för att det kan komma surt framöver om priserna stagnerar eller minskar och räntorna går upp.

Man får självklart aldrig ligga ås på marginalen att man inte klarar en uppgång i räntorna, och man måste inse att dagens nivåer är rena "bonusar" och att det inte är normala nivåer trots att de har legat i ett par år nu (betänk att det var ett avbrott med boräntor uppåt 6-7% under hösten 2008 !)

Vad är då en "normal ränta" ?

Riksbanken har skrivit lite om det:
Till att börja med så kan man inte ta räntan som den har sett ut på tex 70,80,90 talet och jämföra rakt av med idag, inte minst så skiljde sig inflationen rätt rejält åt.
Man måste titta på realräntan.

1960-2005 1998-2005 1998-2008
Nominell 3-månadersränta Sverige 7,4 3,3 3,3
Internationellt* 7,2 4,2 4,4
Real 3-månaders ränta Sverige 2,2 2,2 1,9
Internationellt* 2,8 2,4 2,2


Som synes så innebar en räntenivå (på reproräntan) på över 7% över 1960-2005 egentligen en real räntenivå på ca 2.2% - just bla pga inflation.

Riksbanken avslutar med att ge en prognos på att reproräntans normalnivå på lång sikt bör hamna på ca 2,5 - 4,5 % - vilket då torde ge bostadsräntor på kring 6-7%.
Därmed inte sagt att det är maximalt vad man bör kunna betala, periodvis kommer naturligtvis räntenivån ligga högre, även om genomsnittet hamnar kring 3.5-4.5 %

En sak jag saknar i artiklarna från BKN är om dom gjort ngn analys om sparandet ?
Jag känner till många som lägger lånen rörligt men sparar "överskottet" (jämfört med en tänkt ränta på 4-5%) på ett konto, just för att kunna ta av det när räntan är högre ?

Frågan är hur stor andel som gör så ?

/K

tisdag 11 maj 2010

Bostadspriser

Nu har det tydligen vänt i opinionen igen och fler tror på stigande bostadspriser enlignt en undersökning gjord av Seb.
Detta efter ngt år av tro på sjunkande eller utplanande priser.

Men hur mycket kan det stiga egentligen ?
Hur mycket pengar har medelstockholmaren råd att betala ?

Om vi för resonemangets skull koncentrerar oss på Stockholm, där man nog bla. kan förutsätta att det för en överskådlig framtid kommer råda en god efterfrågan på bostäder.

En nybyggd villa på ca 120-130 kvm ca 2mil utanför Stockholm kostar kring 4,3 miljoner. Det ger ca 33000-34000 kr/kvm, det är enligt säljstatistiken ganska rimligt pris för en villa i det området, just nu.

Tyvärr räcker det ju med ett par oseriösa spekulanter för att driva upp priset på begagnade hus, folk som inte vet eller bryr sig om skicket, bara tittar på dagens ränta, lånar upp till skorstenen osv.
Just för nya hus gäller detta inte då det är fasta priser så vi räknar bort det ur ekvationen just nu.

Om vi vidare antar att medelräntan ligger på 7 % (En rimlig nivå om man tittar på räntorna de senaste 20 åren), de senaste 10 åren har räntan varit mkt låg dock.

Graf från SEB över räntor f.o.m. 2003. Där ligger medelräntan på ca 4%

Ett nytt hus i storleksklassen 120-130 kvm kan antas kosta ca 2500kr/mån i drift, och med nuvarande politik ca 500 kr i fastighetsavgift (fast de första åren är denna reducerad). Lägg därtill en uppskovsränta, eftersom de flesta som köper ett nytt hus kan tänkas ha sålt en tidigare bostad med vinst, på säg 2000 kr/år eller 170 kr/mån (400 kkr i uppskov).

Om man då lägger in 1.3 mkr i kontantinsats så måste man låna 3 000 000 kr (ca 70% belåning).
Detta lån kostar, med medelräntan 7%, 17500 kr/mån före uppskov, eller 12250 efter skattejämkning.

Vad kan ett stockholmspar tänkas tjäna då?
Medelinkomsten i Stockholms län låg 2007 på ca 290 000 kr/år för personer mellan 20-64 år (ref: USK, e24), och på ngt lägre, ca 240 000 kr/år, för en person som bor i en förort som inte tillhör de rikaste.
Detta är dock medelinkomsten. Man får dock också tänka på att fortfarande är det tyvärr ofta män som tjänar mest, och att de flesta par består av en man och en kvinna - så familjeinkomsten utslaget per person, i relation till medellönen i en kommun kan blir troligen mindre än detta...

Den målgrupp som har råd att bo i småhus ligger dock troligen i en högre inkomstklass, mellan 300 000 - 500 000 kr/familj/år netto har en blogggranne Flute, Flute-tankar räknat ut, och det verkar rimligt. Om man anta att båda arbetar och bägge ligger på en inkomst av ca 30000kr/mån före skatt (360000kr/år brutto) så torde detta innebära ca 425 000 kr/år eller 35 500 kr/mån tillsammans netto.

Så hur mkt har man då råd att betala för ett hus.
3 mkr i lån gav alltså ca 12250 kr/mån efter räntejämkning.
Lägg därtill drift, fastighetsskatt (avgift) och uppskovsränta - då kostar boendet ca 15550 kr/mån.
Därtill måste man lägga antingen en amortering, buffertsparande (jag antar att man redan har en buffert för oförutsedda händelser ändå iof) eller kontinuerliga renoveringar (gäller främst äldre hus), på säg 1000-2000 kr/mån.

Då kostar detta boende ca 18000 kr/månaden.

Hur mkt mer kan då priserna gå upp ?
En barnfamilj med två barn får sen räkna med ca:
- Mat 4000 kr/mån
- Hushållskostnader 2300 kr/mån (försäkring, tele osv)
- Sparande 1500 kr/mån
- Transporter 3000 kr/mån
- Kläder 500kr/mån
- Övrigt kanske 3000 kr/mån (dagis, facket mm)
Summa: 14300 kr/mån

Totalt blir då kostnaden för boende + resten: 32300 kr/mån

Eftersom medelfamiljen hade 35500 kr/mån så finns det rum för ytterligare ökning med andra ord. Närmare bestämt 3000 kr till i ränta, om man inte tänker på att övriga utgifter också kan öka mer än lönen (elpriser och matpriser tex).

3000 kr i ränta motsvarar ca 700 000 kr vid 7% ränta (medräknad ränteavdraget).
Det torde innebära att smärtgränsen, i nuläget, är 5 000 000 kr, givet att man har 1.3 mkr i kontantinsats.

Nu tror jag inte alla gör en sådan "säker" kalkyl, det finns en hel del marginaler i ovanstående som man kan tulla på om man är så lagd. Det finns å andra sidan väldigt många som inte heller vill lägga halva sin disponibla inkomst på sitt boende.

Men baserat på denna beräkning så finns det alltså rum för ytterligare prishöjningar. Det som borde påverka mest är andelen arbetslösa och osäkerheten på arbetsmarknaden eftersom kalkylerna kräver två st inkomster.
Dn hade för övrigt en rätt bra artikel för ett par år sen om hur man kan räkna beroende på om olika scenarier inträffar:
"så mycket har du råd att låna"

/K

onsdag 17 mars 2010

Snabbspårväg över flera kontinenter

Nyligen annonserade Kina att dom vill leda ett projekt att bygga snabbspårvägar mellan Beijing och flera andra världsstäder som Singapore, Moskva, London och storstäder i Indien, Burma mfl


Men mer överraskande än så så annonserades att man vill öppna linjen 2025 - alltså inom 15 år - och vissa sträckor redan inom 10 år.

Och idén i sig är kul, innovativ och visar återigen vart det nya världsekonomiska centrumet ligger eller kommer ligga inom en mkt snar framtid.

Dessutom visar det sig att det inte bara är ord.
Redan idag har, förutom nationella linjer inom Kina, ett antal spadtag redan tagits.

Bland annat så ligger man i förhandlingar med 17 länder för närvarande. Man har också påbörjat byggandet in i Burma. Dessutom har man prospekterat och mätt ut/kartlagt linjens sträckning i Europa - det verkar som om detta projekt verkligen kan bli av.

Jag tror det är jättebra för alla, både direkt och indirekt inblandade. Och kostnaderna är förvisso mkt stora, men dels har man annonserat att fattiga länder kan få bidra med råmaterial och arbetare snarare än pengar, och dels innebär en optimistiskt satsning frammåt i de flesta fall ett uppsving för regionerna -titta bara på hur järnvägen i Nordamerika och Europa för ett par sekel sen skapade jobb och välfärd där den drog fram - iaf i många många år...

/K

onsdag 27 januari 2010

Saab - Spyker Automobile AB

Nu är det tydligen klart efter en mediacirkus som jag är övertygad om inte speglar de verkliga förhandlingarna (GM påbörjade ju nedläggningen redan i December 2010).

Spyker, holländsk sportbilstillverkare, köper Saab.

Jag är lite förvånad över att såpass lite kritik hörs mot detta nu - när Koenigsegg var på gång så var det väldigt många som ropade "bluff", "dom finansierar ju bara en bråkdel med egna pengar" och "PR-trick" osv
Exakt vad skillnaden är, och varför denna affär nu gick i lås, och inte i höstas, vet jag inte. Kanske var det som Koenigsegg sa: Det blev för utdraget - och nu när en förhandling var gjort så var grovjobbet gjort och en ny köpare kunde komma in med röda mattan fortfarande utrullad !?

Nu får vi se vad som händer.
Victor Muller sa ju "Jag kan ge Saab sitt DNA tillbaka. Det är faktiskt det jag är bra på, förklarade han."Han sa förvisso också:
"Det är faktisk enklare att ta tillbaka Saabs DNA, med dess kopplingar till ingenjörskonst och flygindustri, än att se till att företaget ska bli lönsamt."

Jag tror på iden om att nischa Saab hårdare.
Oavsett varför, om det är pga pengar, eller gm eller något, så har man inte de bilar, trots nya 9-5, som massmarknaden hett efterfrågar inom de närmaste åren.
Och att utveckla laddhybrider, hypereffektiva dieslar. Snåla fyrhjulsdrivna bilar osv kostar pengar, och tid, och kommer troligen innebära ett och annat fiasko också som alltid - något som Saab i dagsläget inte har råd att ta...

Nischar man bilmärket, hittar tillbaka till rötterna och entusiasterna samt drar ned på antalet modeller och antalet bilar så kan det kanske finnas en chans.
Detta kommer troligen innebära fler nedskärningar hos Saab dock förstås - vilket förvisso, för Trollhättan, troligen är bra mkt bättre än en nedläggning - iaf på kort sikt.

Jag trodde att vi innan 2010 bara skulle ha en svensk tillverkare kvar, jag hade fel.
Så nu börjar del 2 av Saabsagan - så får vi se hur den fortsätter de närmaste åren...

Artiklar:
DN, DN, Svd, Svd

/K