söndag 11 mars 2012

Den hemska strålningen

Så här ett år efter den fruktansvärda naturkatastrofen i Japan, så är jag förvånad, om än inte överaskad, över att fokus fortfarande ligger så mycket på haveriet i Fukushima snarare än dom enorma effekter som jordbävningen och tsunamis hade.

Skälet ligger förstås i den rädsla som människor har för den "osynliga mördaren" - den joniserande strålningen.
Det bästa sättet att minska antalet som blir sjuka är att läsa på - eftersom många bokstavligen oroar sig sjuka !

Det finns effekter av strålning, och i väldigt höga doser är det direkt dödligt!
Men när det gäller lågexponering, upprepade exponering av låga doser och långtidsexponering så är resultaten skiftande.
Och man måste också ha klart för sig att joniserande strålning finns överallt omkring oss, naturligt förekommande !

Det är därför det finns riktlinjer om doser, enligt nuvarande forskningsresultat, något som ständigt omvärderas. Det är också därför som det till exempel efter olyckan i Tjernobyl, togs fram riktlinjer om hur mycket insjöfisk man bör äta och till och med under ett par år så stängde man av vissa områden där det förekom alltför höga doser. Glöm inte heller att kvicksilver, som bla sprida av kolkraftverk, är en mycket större fara när det gäller tex fisk, än den extra dos radioaktivitet som kan finnas kvar från olyckan 1986 idag.

Så vad säger all denna forskning om lågstrålningsexponering då ?
Det är lite upp till läsaren att vaska reda på lite olika källor, men mitt intryck är att man vet relativt väl hur strålning påverkar kroppen vid högre exponeringar, men att vi fortfarande inte säkert vet hur långtidsexponering vs kontinuerlig exponering vid lägre doser påverkar.

Det verkar finnas risker, framförallt hos barn som ju fortfarande växer. Och vissa resultat, som att radioaktivt Jod påverkar sköldkörteln negativt, det är därför vi har jod i vårt bordssalt, är väl kända.

Men även om man skall vara varsam och i de fall där det föreligger risk ha försiktighetsprincipen i bakhuvudet, så skall man inte rusa iväg och se "svampmoln" framför sig så fort det står något om radioaktiva ämnen, uran eller liknande i tidningen.

Och man skall också ha klart för sig att när det gäller kärnvapen, som ju tyvärr ofta blandas in i debatten om kärnkraft, så är dessa hemska vapen hemska först och främst genom sin otroliga förödelse och direkta dödlighet.
Och även om det förekommer ett radioaktivt nedfall, och detta förstås också orsakar skador, och på längre sikt dödliga sjukdomar, så är dessa effekter minimala i förhållande till de direkta effekterna.

Skälet till att rädslan för dessa sekundära effekter är större ligger förstås i det mänskliga psyket - den "osynlig mördaren" som kan slå till decennier efteråt hundratals mil från den plats där förödelsen initialt tog plats är skrämmande.
Och på samma sätt kopplar man ihop olyckan i Fukushima, där till och med en del amerikaner fruktar för sina liv trots avståndet till det havererade kärnkraftverket, till "nedfall".

Men det gäller då att inse att även om denna risk existerar om man hade bott närmare en sådan olycka, så är risken att just du och din familj skall drabbas otroligt mycket mindre än att du blir överkörd av en bil på gatan imorgon och förlamad för livet. Så går man omkring och är rädd för kärnkraftshaverier på dagarna, så bör man inte gå ut på vägarna !

Som sagt: Läs på, kunskap minskar din eventuella oro, ger dig ett bättre liv och lär dig vilka risker som verkligen är värda att hantera i olika situationer.
Och som alltid måste man avväga risker mot nytta, och jag är fortfarande övertygad om att kärnkraften är ett mycket bättre alternativ än kol eller olja, och det är de alternativen som finns eftersom vind och sol inte ger på långa vägar lika mycket energi, och inte på mycket långa vägar är så kosntadseffektivt i större skala.
Och är man rädd för att dö så skall man betänka att vattenkraften fortfarande har skördat mycket fler liv än kärnkraften totalt sett - men ändå är debatten om "farliga dammar" inte speciellt framträdande...

Ref:
Baskunskap om joniserande strålning från wikipedia

Xkcd, bra tecknad karta för relativiteten hos olika strålning i vardagen och extrema situationer

DN om Fukushima

tisdag 6 mars 2012

Elallergi och mobilstrålning

Vansinne !

Något annat kan man inte säga om miljönämnden i Orsas intentioner att begränsa nivåerna på elektromagnetiska fält till förmån för en enda person till nivår som troligen leder till nedsläckning av såväl mobiltelefoni som radio och TV i stora delar av Dalarna.

Detta hade man ju kunnat resonera om, OM forskning och vetenskap kommit fram till att det finns hälsoeffekter och risker för skador. Någon sådan forskning finns dock inte !

Alla dubbeblindtest och all seriös forskning har kommit fram till att elektromagnetiska fält inte ger upphov till några skador hos människor, när det gäller de nivåer vi pratar om.

Istället hänvisar miljönämden till pseudovetenskapliga argument och att dom bland annat har "Googlat lite och läst lite inlägg". Och dom hävdar at man visst kan använda en mobilitelefon vid så låga nivåer som dom vill begränsa EMF till (50 nW/m2) för att "Vi har tittat i litteraturen och kommit fram till det".

Så istället för att basera sådana beslut på vetenskap och utlåtande från experter som har decenniers erfarnehet, så går man på magkänsla och googling eftersom det förstärker de åsikter som man redan har ?

Är detta sant och beslutet blir att inför en "strålningsfri zon" så finns det bara ett ord för det:
Vansinne !!

Artikel i DN: Elöverkanslig man kan orsaka tv-skugga i Mora
Artikel i DN: En enda man kan få mobilnätet släckt