Den hemska strålningen

Så här ett år efter den fruktansvärda naturkatastrofen i Japan, så är jag förvånad, om än inte överaskad, över att fokus fortfarande ligger så mycket på haveriet i Fukushima snarare än dom enorma effekter som jordbävningen och tsunamis hade.

Skälet ligger förstås i den rädsla som människor har för den "osynliga mördaren" - den joniserande strålningen.
Det bästa sättet att minska antalet som blir sjuka är att läsa på - eftersom många bokstavligen oroar sig sjuka !

Det finns effekter av strålning, och i väldigt höga doser är det direkt dödligt!
Men när det gäller lågexponering, upprepade exponering av låga doser och långtidsexponering så är resultaten skiftande.
Och man måste också ha klart för sig att joniserande strålning finns överallt omkring oss, naturligt förekommande !

Det är därför det finns riktlinjer om doser, enligt nuvarande forskningsresultat, något som ständigt omvärderas. Det är också därför som det till exempel efter olyckan i Tjernobyl, togs fram riktlinjer om hur mycket insjöfisk man bör äta och till och med under ett par år så stängde man av vissa områden där det förekom alltför höga doser. Glöm inte heller att kvicksilver, som bla sprida av kolkraftverk, är en mycket större fara när det gäller tex fisk, än den extra dos radioaktivitet som kan finnas kvar från olyckan 1986 idag.

Så vad säger all denna forskning om lågstrålningsexponering då ?
Det är lite upp till läsaren att vaska reda på lite olika källor, men mitt intryck är att man vet relativt väl hur strålning påverkar kroppen vid högre exponeringar, men att vi fortfarande inte säkert vet hur långtidsexponering vs kontinuerlig exponering vid lägre doser påverkar.

Det verkar finnas risker, framförallt hos barn som ju fortfarande växer. Och vissa resultat, som att radioaktivt Jod påverkar sköldkörteln negativt, det är därför vi har jod i vårt bordssalt, är väl kända.

Men även om man skall vara varsam och i de fall där det föreligger risk ha försiktighetsprincipen i bakhuvudet, så skall man inte rusa iväg och se "svampmoln" framför sig så fort det står något om radioaktiva ämnen, uran eller liknande i tidningen.

Och man skall också ha klart för sig att när det gäller kärnvapen, som ju tyvärr ofta blandas in i debatten om kärnkraft, så är dessa hemska vapen hemska först och främst genom sin otroliga förödelse och direkta dödlighet.
Och även om det förekommer ett radioaktivt nedfall, och detta förstås också orsakar skador, och på längre sikt dödliga sjukdomar, så är dessa effekter minimala i förhållande till de direkta effekterna.

Skälet till att rädslan för dessa sekundära effekter är större ligger förstås i det mänskliga psyket - den "osynlig mördaren" som kan slå till decennier efteråt hundratals mil från den plats där förödelsen initialt tog plats är skrämmande.
Och på samma sätt kopplar man ihop olyckan i Fukushima, där till och med en del amerikaner fruktar för sina liv trots avståndet till det havererade kärnkraftverket, till "nedfall".

Men det gäller då att inse att även om denna risk existerar om man hade bott närmare en sådan olycka, så är risken att just du och din familj skall drabbas otroligt mycket mindre än att du blir överkörd av en bil på gatan imorgon och förlamad för livet. Så går man omkring och är rädd för kärnkraftshaverier på dagarna, så bör man inte gå ut på vägarna !

Som sagt: Läs på, kunskap minskar din eventuella oro, ger dig ett bättre liv och lär dig vilka risker som verkligen är värda att hantera i olika situationer.
Och som alltid måste man avväga risker mot nytta, och jag är fortfarande övertygad om att kärnkraften är ett mycket bättre alternativ än kol eller olja, och det är de alternativen som finns eftersom vind och sol inte ger på långa vägar lika mycket energi, och inte på mycket långa vägar är så kosntadseffektivt i större skala.
Och är man rädd för att dö så skall man betänka att vattenkraften fortfarande har skördat mycket fler liv än kärnkraften totalt sett - men ändå är debatten om "farliga dammar" inte speciellt framträdande...

Ref:
Baskunskap om joniserande strålning från wikipedia

Xkcd, bra tecknad karta för relativiteten hos olika strålning i vardagen och extrema situationer

DN om Fukushima

Kommentarer

observatör sa…
Från "Malignancies in Sweden after the Chernobyl accident in 1986" (http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:23612):

Cancerrisken ökar med 10% per 100 kBq/m2 vid lågdosexponering av Cs-137. Annars finns det även radondata man kan räkna på för att få en grov uppfattning.

Det stora problemet är dock inte strålningen i sig utan upptag, framför allt via mat och inandning, av radioaktivt cesium, jod och strontium, vilket ackumulerar i kroppen (även för djur och växter).
Klas sa…
@observatör: tack för fler källor. Tyvärr kan jag inte ge Tondells rapport så stort värde då hans "rapporter" tidigare av massor med forskare har i stort sett sågats med fotknölarna, framförallt, som jag har förstått det, eftersom en rad andra orsaker till olika hälsoeffekter inte alls togs med !

IAEA och WHO har gjort ett flertal undersökningar som tyder på att max 4000-6000 personer kommer att avlida pga långtidseffekterna av Tjernobyl. Och då skall man också betänka att Sovjet var rätt dåliga på att bla dela ut jodtabletter, vilket bla kan leda till att radioaktivt jod ansamlas i sköldkörteln hos många barn (en av de effekter som du påpekar).
Om cancerrisken för en viss typ av cancer från början är 0.002% (gäller för sköldkörtelcancer hos män i Sverige) så ökar alltså risken efter exponering med 105 och risken att få sköldkörtelcancer blir då 0.0022%.
För den på ökad risk skall vara statistiskt signifikant så behöver man ett rätt rejält urval, och dessutom kunna utesluta andra effekter.
Och skulle nu risken att få cancer öka med de nivåerna så har jag svårt att bli jätteoroad över det. Risken att dö i trafiken är 0.0028% (statistik från 2010) - som en jämförelse.

/K
observatör sa…
Om man jämför med värden från radon verkar inte rapporten helt ute och cyklar, dock.

Rapporten om 4000-6000 personer är helt klart ett beställningsverk. Den begränsar tid, yta och sjukdomar. "The other report" (European Greens) säger runt 1 miljon som kontrast.

Vad man däremot kan se är existerande siffror, 350000 evakuerade efter Tjernobyl med ryskt säkerhetstänkande. Sannolikt så baserar sig det inte på hispighet.
Anonym sa…
Väl skrivet, kärnkraft väcker många känslor, antagligen för att det är synonymt med skadeverkningarna i Tjernobyl och nu på senare tid Fukushima. Personligen så tror jag att kärnkraft är ett dåligt alternativ i förlängningen men något som behövs tills vi har lyckas ersätta energibehovet med förnyelsebara energikällor. Man får inte glömma bort riskerna med kärnkraft, t ex så var vi farligt ute 2006 då Forsmark 1 blev bortkopplat från elnätet p.g.a. att ett ställverk havererade. Nu hände inget den gången trots en del trassel med dieselgeneratorerna men man vet aldrig när olyckan är framme nästa gång. Därför tycker jag man ska arbeta för att kunna fasa ut kärnkraften i den mån det nu är möjligt.

/Chrille
Klas sa…
@Observatör: Att ett FN-organ utför ett "beställningsverk" är väl om inte omöjligt så iaf osannolikt ?

Men om man resonerar lite logiskt kring dödsfall pga Tjernobylverkets haveri.
1 Miljon är ju helt absurt - det hade visat sig som en fyrbåk i befolkningsstatistiken - och det syns inte !
4000 - 6000 kan man intuitivt tycka är väldigt lågt - det kan ju inte stämma - eller !??

Om man då går till en annan, förvisso helt orelaterad händelse, men ändå en med strålning och nedfall involverad.
I Hiroshima, när USA fällde bomben så dog 90-130 tusen personer (de seriösa rapporterna varierar lite) av de direkta följderna.
De decennier som följde har skördat mellan "hundratals" men inte "över tusen" offer, säg 500 - 1000 st för att ta i lite (RERF i Japan uppskattar 880 fler dödsfall än vad som hade varit normalt annars: http://www.rerf.or.jp/library/rr_e/rr1104.pdf).

Är det då orimligt att Tjernobyl bara dödade 4000-6000 totalt ?

Då kommer förstås den naturliga invändningen: "Nej det är det inte, men siffrorna från Hiroshima kan ju inte stämma - det måste vara iaf tiotusentals eller till och med hundratusentals som dött av långtidseffekterna !?"

MEN det är här logiken bör sättas före känslorna: Om majoriteten av alla utredningar och rapporter från olika forskare och forskargrupper (minus ett par enstaka i utkanten) visar på att effekterna av lågdosstrålning inte är så stora som vi "känner" att dom borde vara - skall vi lita på känslor eller fakta ?

Rerf har f.ö. mycket intressant material. Japaner och Amerikaner har samarbetat sen 50-talet för att undersöka långtidseffekterna av strålning, och mycket forskning har gjorts på de som exponerades av A-bomberna i Hiroshima och Nagasaki. Det är dock väldigt grundliga, och därför ganska akademiska rapporter så man får läsa igenom dom ett par gånger och söka lite förklaringar på vissa metoder och benämningar om man inte är van vid sådan litteratur (för uppskattningarna jag refererade till ovan kan man hoppa till sid 11 i den länkade rapporten om man inte är intresserad av hur dom kom fram till siffrorna).

/K
Klas sa…
@Chrille: Jag håller med dig. Det gäller bara att den ersättning man förordar verkligen är bättre så att resultatet inte blir en icke-lösning...

Och problemet däri ligger väl i att man kan resonera på olika sätt. Accepterar vi tex mindre välfärd och kanske tom en mindre befolkning så kan vi ju klara oss på mindre el.

Man kan också fråga sig om vi skall utesluta alla slags kärnkraft, även fusion, för att den äldre generationen inte var riktigt bra ?
Eller om man kan tänka sig utveckling snarare än avveckling ?

/K
Klas sa…
Rättelse Rerf har funnits sedan 1975 - även om datat i studierna går tillbaka till 50.-talet.

/K
observatör sa…
Man kan diskutera om det är rimligt med beställningsverk - men om man studerar kritiken mot det så ser det ut som det, i metodiken. Därmed inte sagt att 1 miljon är rätt, men om du tycker det är uppenbart fel så har du något nytt för inget i kritiken mod den senare siffran har kunnat bevisa något fel.

Eftersom effekterna är utslagna över 10-tals år och stora geografiska områden så blir det inga fyrbråkar. Därför är det lätt att avfärda dem om man inte vill se dem.

Intressant nog finns det studier som visar på de siffror du avfärdar som känslomässiga, son i DN-artikeln du pekar på.

Populära inlägg i den här bloggen

Volkswagen Passat Alltrack vs Golf Alltrack

Livscykelanalys av energikällor

Elfordon 2