Inlägg

Visar inlägg från november, 2009

Olycksrisk

Bild
Har precis debatterat lite på Cornucopia? om kärnkraft, ja eller egentligen de flesta kraftslag.
Men som vanligt kommer det många kommentarer om hur farligt kärnkraften är !

Jag tänkte jag skulle skriva ett utredande inlägg om detta.

Om man först tittar på antalet olyckor, och antalet skadade och dödade under en viss tidsperiod så får man uppskattning iaf. Nedan visas en bild från "To what extent have severe accidents
occurred in the energy sector over the past 30
years?" Ref 1.


Av den tabellen framgår att antalet döda i kärnkraftsolyckor även med de mest pessimistiska uppskattningarna av långtidseffekterna av det radioaktiva nedfallet uppgår till mindre än kol, olja och vattenkraft.

Om vi även tar med effekten på kraftverkstypen så blir grafen [ref 1] såhär:
Vad man därur kan utläsa är att kärnkraften faktiskt är den säkraste energikällan sett till nyttan den gör per risk för dödsfall/olyckor.

Nu är vind- och solkraft iof inte med.
Data för hela livscykeln saknas också, dvs materiale…