Olycksrisk

Har precis debatterat lite på Cornucopia? om kärnkraft, ja eller egentligen de flesta kraftslag.
Men som vanligt kommer det många kommentarer om hur farligt kärnkraften är !

Jag tänkte jag skulle skriva ett utredande inlägg om detta.

Om man först tittar på antalet olyckor, och antalet skadade och dödade under en viss tidsperiod så får man uppskattning iaf. Nedan visas en bild från "To what extent have severe accidents
occurred in the energy sector over the past 30
years?" Ref 1.


Av den tabellen framgår att antalet döda i kärnkraftsolyckor även med de mest pessimistiska uppskattningarna av långtidseffekterna av det radioaktiva nedfallet uppgår till mindre än kol, olja och vattenkraft.

Om vi även tar med effekten på kraftverkstypen så blir grafen [ref 1] såhär:
Vad man därur kan utläsa är att kärnkraften faktiskt är den säkraste energikällan sett till nyttan den gör per risk för dödsfall/olyckor.

Nu är vind- och solkraft iof inte med.
Data för hela livscykeln saknas också, dvs materialet för att bygga kraftverket, samt bränsle och avfallshantering.

Inga energislag är utan negativa effekter för miljön. Inte om man tar med hela livscykeln.
Även solkraft kräver ämnen som produceras i gruvor, bearbetas i fabriker och transporteras, bla med hjälp av fossila bränslen. Det finns beräkningar som visar att kärnkraft är mycket mer koldioxideffektivt än solkraft och ligger i samma klass som vindkraft. Vattenkraft leder dock den ligan. Ref 2.

Dock är det så att vi ska investera in både vindkraft och andra energikällor. Solkraft kanske inte är det bästa just för våra norra breddgrader, men förutom vindkraft så finns ju vågkraft och biokraft tex. Och särskilt småskalig produktion för "husbehov" är troligen något som kommer komma starkt så snart vi får med lättdistribuerade elnät.

Problemet är att när det gäller sol, vind och vågkraft så är dessa källor inte stabila. De är ganska svårplanerade och man behöver för varje installerad KWh vindkraft tex ha en viss effekt (jag tror att det f.n. är ca 1kwh/1 kwh - dvs 1 till 1) med kärnkraft och/eller vattenkraft eller någon annan 24/-källa, för att stabilisera elsystemet och se till så att det alltid finns elkraft efter behov.
Därför lämnar jag i detta inlägg dessa andra energislag därhän.

men om jag skall gå lite mer specifikt in på kärnkraften i Sverige idag då.
Är den livsfarlig ?
Nej, om man med livsfarlig menar att vi kan få ett nytt Tjernobyl när som helst -det funkar inte så !
Ok, är det helt säker då - inga olyckor alls möjliga ?
Nej, det stämmer inte heller.


För att få en bra och konstruktiv debatt så tycker jag att man faktiskt måste diskutera eventuella problem konstruktivt.Även om det är lätt att inta en väldigt ensidig position om man ställs inför debattmotståndare som har en väldigt felaktig och oproportioneligt negativ syn på kärnkraften.

Så även kärnkraft med kokvattenreaktorer har svagheter.
Det kan inte inträffa ett "tjernobyl" i en svensk reaktor - det måste även icke-fysiker inse !
Men däremot finns det olycksscenarier även med kokvattenreaktorer.

När det gäller kokvattenreaktorer så hjälper fysikens lagar till och ser till så att reaktorn inte skenar.
Däremot innebär inte det att den nukleära processen avstannar direkt - härden kräver kylning även efter ett snabbstopp.
För att garantera det så finns det många olika och oberonde system.

Om, trots allt, alla dess tekniska system skulle fallera, och OM detta skulle innebära att trycket stiger för mkt -
då finns det ett säkerhetsbleck som löser ut och släpper ut övertrycket. Ursprungligen till luften via höga "skorstenar",
men sedan i början på 90-talet via ett stenfilter som tar bort 99.9% av de radioaktiva partiklarna.

Självklart finns ett "men" här också, och för att heller förekommas än bli förekommen:
just ett sånt sprängbleck var felmonterat i en av våra reaktorer, vilket upptäcktes för
ett antal år sen. En allvarlig händelse i sig, men det var ändå den "sista utvägen" dvs
förutom att en olycka skulle inträffat så skulel alal andra säkerhetsanordningar har fallerat för att det felmonterade blecket skulle blivit allvarligt.

Och om allt hade skulle snett, innan man upptäckte felet, så hade det fortfarande inte lett till ett "tjernobyl" men däremot hade ett läckage av radioaktiva gaser, och partiklar skett i närområdet (och spritts med vindarna).

Man skall ha respekt för tekniken, problemet är att alla i ryggmärgen associerar kärnkraften som ngt så otroligt magiskt och konstigt, och farligt.
Att ett kolkraftverk, eller för den delen många oljekraftverk varje minut spyr ut kemiska ämnen som är direkt livsfarliga och som har en nedbrytningstid som är oändlig (tungmetaller bryts aldrig ned och koncentreras i näringskedjan !),
det "känns" inte lika farligt av någon anledning...

Säkerheten som fanns i Barsebäck:
http://www.barsebackkraft.se/files/Teknisk_webb.pdf

Det handlar inte om att vattendammar är livsfarliga och att kärnreaktorer är så säkra att inget någonsin kan hända.

Det handlar om att båda typerna av kraftanläggningar har sina respektive potentiella risker - och dessa måste man hantera så bra som möjligt.

Och just statistiskt så har som sagt vattenkraften dödat mångdubbelt fler än kärnkraften.

Senaste vattenkraftolyckan i Sibiren, som jag vet om, den 18e Augusti i år (2009), dödade 75 människor.

http://en.rian.ru/russia/20090923/156223030.html


Trots det så höjs det inte så många röster för att avveckla vattenkraften ??!
Skall vi förbjuda alla nya vattenkraftverk för att det kontinuerligt dör hundratals människor i olyckor med denna typ av kraftverk - nej det tycker inte jag. Men vi skall bygga så säkra verk som möjligt, och ta hänsyn till naturförhållanden osv, och det gäller alla typer av kraftverk.

Jag tycker det är synd att en del politiska partier inte gör mer än att följa de som är intuitivt rädda istället för att se på fakta. Men det är iaf positivt att en del åtminstonde börjar tala om nya satsningar.


Ref 1.
To what extent have severe accidents occurred in the energy sector over the past 30 years?

by Peter Burgherr, Stefan Hirschberg, Joachim Graw
http://www.leonardo-energy.org/repository/Library/Papers/incidents.pdf


Ref 2.
Comparison of Greenhouse-Gas Emissions and Abatement Cost of Nuclear and Alternative Energy Options from a Life-Cycle Perspective
http://www.oeko.de/service/gemis/files/doku/nuclear_co2paper_update2006.pdf

/K

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Volkswagen Passat Alltrack vs Golf Alltrack

Livscykelanalys av energikällor

Kärnkraftsdebatt