tisdag 21 juni 2011

Riksdagsbeslut

Dagens motion avslogs som tur var av riksdagen:

"Sammanfattning av beslutet
Riksdagen sa nej till ett motionsförslag som Miljöpartiet hade lämnat in med anledning av naturkatastrofen i Fukushima i Japan. Miljöpartiet föreslår bland annat att de fyra äldsta kärnkraftsreaktorerna i Sverige ska stoppas omedelbart för säkerhetsundersökningar och att två reaktorer tas ur drift denna mandatperiod. Partiet begär också ett förbud mot att uppföra nya reaktorer i Sverige, att ansvarsreglerna vid en olycka ändras och att Statens energimyndighet tar fram en plan för 100 % förnybar energi i Sverige. Riksdagen hänvisar i sitt beslut bland annat till riksdagens kärnkraftspolitiska beslut i juni 2010 och regeringens tidigare beslut om åtgärder som rör säkerheten vid svenska kärnkraftsreaktorer. Vidare påpekar riksdagen att olyckan i Japan inte bör tas till intäkt för ett närmast panikartat beslut om en radikal förändring av energipolitikens inriktning."


Bra beslut.
Visst skall man kontinuerligt utvärdera energipolitiken - dock aldrig på grundval av enstaka olyckor, utan långsiktiga beslut skall tas med ett digert material som grund.
En olycka skall istället, efter analys, leda till förslag på förbättringar av säkerheten !

/K

måndag 20 juni 2011

Katastrofal politik

Idag röstas det i riksdagen om ett förslag från Miljöpartiet om ett snabbstopp, liknande det i Tyskland, av svenska kärnreaktorer.

Ett sådant vore naturligtvis katastrofalt, och skulle innebära att ännu fler kolkraftverk, i bla Tyskland och Danmark, skulle behöva startas, och därmed indirekt döda tusentals europeer mer !

På lång sikt är sådana här utspel än mer förödande. Vi kan inte låta oss styras av rädsla, eller blicka bakåt och konservativt tycka "det var bättre förr".

Kärnkraften är den mest moderna energikälla vi har, och den är långt ifrån färdigutvecklad.
Vi skall inte avveckla, vi skall utveckla, och ta lärdom om de incidenter och olyckor som inträffar.

Att gå tillbaka till ett kolberoende är inte vägen framåt, och att utopiskt titta frammåt med bara vindsnurror i blicken är inte realistiskt !
Vi står för en enorm energiomställning de närmaste åren när oljan kommer bli dyrare och dyrare för att kanske bara inom 10-15 år i princip inte kunna användas som bränsle.
Samtidigt vill vi av klimatskäl inte bygga ut kol- och naturgas, även om det är just det som Tyskland kommer göra.

Så varför tittar vi på deras beslut som ngn slags vägledning, dom bör snarare titta på vårt på 80-talet och se att vi på 30 år faktiskt inte kom fram till några realistiska alternativ.

Nej se framåt, utveckla kärnkraften, först fission, sedan fusion, istället.
Svd
Svd
Dn
/K