torsdag 23 augusti 2012

Kostnader för elkraftsproduktion

Fick se en intressant bild som ger en överblick vad kostnaderna för olika elproduktion är i dagsläget.
En väldigt tydlig aspekt av detta diagram är att alla kraftslag har lite olika prser beroende på produktionstyp, bränslekälla mm mm - vilket visas av staplarnas bredd.

Tex kan man se att kärnkraften ligger mellan dryga 500 och 550 SEK/MWh medans vattenkraften varierar mer mellan ca 350 och 750 SEK/MWh. Vindkraften, landbaserad, ligger på mellan ca 600 och 750 SEK/MWh.

Bilden kommer från World energy outlook, och kan bla ses i en rapport från företaget O2 som utvecklar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft.

http://www.o2.se/wp-content/uploads/2012/04/O2_AR_7mars.pdf

Detta är ganska aktuellt m.a.p. kärnkraftsdebatten, och ev.  uppgörelser om svensk kärnkraft.
Vindkraften har definitivt en plats i elproduktionen, men jag står fortfarande fast vid att både vind och sol inom en överskådlig framtid inte är baskraft och inte lämpar sig för stora centralproducerande anläggningar utan mer för mindre spridda anläggningar runtom i landet. Iaf om man ser till landbaserad vindkraft.
Havsbaserad vindkraft kan ha bättre förutsättningar för stora vindkraftsparker, men där stiger också kostnaden, och just nu, och troligen också framöver, så är kostnaden för storskalig vindkraft mkt högre än för kärnkraft.

"Men priset komemr att sjunka" hävdar då många. Ja absolut - men kärnkraften är långt ifrån färdigutvecklad - kostnaderna för kärnkraft kommer att kunna minskas radiakalt jämfört med de antika sextiotalsreaktorer vi kör idag, och på köpet år vi säkrare kärnkratverk som kräver ännu mindre bränsle och producerar mindre och mindre farligt avfall. Vi måste investera i forskning och utveckling på bred front, inte antingen det ena eller det andra.
Målet måste vara att först och främst minska miljö- och hälsorisker genom att komma bort från den fossila förbränningen som vi vet är enormt skadlig, till och med  i "normal" produktion så fort som möjligt !


/K