Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2012

Kostnader för elkraftsproduktion

Bild
Fick se en intressant bild som ger en överblick vad kostnaderna för olika elproduktion är i dagsläget.
En väldigt tydlig aspekt av detta diagram är att alla kraftslag har lite olika prser beroende på produktionstyp, bränslekälla mm mm - vilket visas av staplarnas bredd.

Tex kan man se att kärnkraften ligger mellan dryga 500 och 550 SEK/MWh medans vattenkraften varierar mer mellan ca 350 och 750 SEK/MWh. Vindkraften, landbaserad, ligger på mellan ca 600 och 750 SEK/MWh.

Bilden kommer från World energy outlook, och kan bla ses i en rapport från företaget O2 som utvecklar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft.

http://www.o2.se/wp-content/uploads/2012/04/O2_AR_7mars.pdf

Detta är ganska aktuellt m.a.p. kärnkraftsdebatten, och ev.  uppgörelser om svensk kärnkraft.
Vindkraften har definitivt en plats i elproduktionen, men jag står fortfarande fast vid att både vind och sol inom en överskådlig framtid inte är baskraft och inte lämpar sig för stora centralproducerande anläggningar utan mer fö…