Inlägg

Visar inlägg från maj, 2008

Energiresonemang

Funderade på en sak häromdagen.
Förvisso ger "många bäckar små en stor å". Men om man står i en översvämmad källare som fylls på från ett antal små bäckar och ett par rejäla forsar - försöker man inte tackla forsarna först ?

Klimataktivisterna lägger ju mycket krut på att protestera mot bilismen och flyget.

Är det verkligen det bästa, ur koldioxidutsläpssynvinkel alltså ?

Om vi bara tar Sverige, så står flyget för ca 2% av utsläppen, även om det ökar varje år.
Landtransporter står för ca 28-30%, varav privatbilismen står för ungefär 8-10% (lite svårt att hitta siffror på det).

Sveriges utsläpp av koldioxid beräknades vara ca 65 Miljoner ton per år (2008). Även om det finns siffror som visar på både 50 Mton och 109 Mton också - beroende på hur man räknar...

Mao:
-Flyget släpper ut ca: 1.3 Mton per år
-Privatbilismen släpper ut ca: 6.5 Mton per år

Sen har vi energiproduktion.
I Sverige (förvisso för 5-8 år sedan) beräknades energiåtgången vara 477 Twh (terrawatttimmar).
Ett stort kolkraf…