onsdag 21 maj 2008

Energiresonemang

Funderade på en sak häromdagen.
Förvisso ger "många bäckar små en stor å". Men om man står i en översvämmad källare som fylls på från ett antal små bäckar och ett par rejäla forsar - försöker man inte tackla forsarna först ?

Klimataktivisterna lägger ju mycket krut på att protestera mot bilismen och flyget.

Är det verkligen det bästa, ur koldioxidutsläpssynvinkel alltså ?

Om vi bara tar Sverige, så står flyget för ca 2% av utsläppen, även om det ökar varje år.
Landtransporter står för ca 28-30%, varav privatbilismen står för ungefär 8-10% (lite svårt att hitta siffror på det).

Sveriges utsläpp av koldioxid beräknades vara ca 65 Miljoner ton per år (2008). Även om det finns siffror som visar på både 50 Mton och 109 Mton också - beroende på hur man räknar...

Mao:
-Flyget släpper ut ca: 1.3 Mton per år
-Privatbilismen släpper ut ca: 6.5 Mton per år

Sen har vi energiproduktion.
I Sverige (förvisso för 5-8 år sedan) beräknades energiåtgången vara 477 Twh (terrawatttimmar).
Ett stort kolkraftverk (i tyskland) producerar 100 Mw (på ett år med jämn belastning blir det ca 8.8 Twh) och släpper då ut 10 Mton koldioxid.

Om vi här i Sverige lägger ned ALLT flyg (inte en flygmil alltså!!) så spara vi jorden 1.3 Miljoner ton koldioxid per år.

Om vi istället släcker lamporna när vi går ut ur rummet, drar ut laddare och transfomatorer (elelr skaffar en eldosa med knapp) samt stänger av skärmar och datorer som inte måste vara på när vi går från arbetsplatsen och på så sätt spara in ett kolkraftverk av MINDRE typ (alltså en halvt stort tyskt kraftverk) så skulle vi spra jorden 10 Mton koldioxid per år.
Och då har vi alltså bara offrat lite egen eftertanke och tid - och sparat 1% av vår totala energiförbrukning.

EN PROCENT !

Återigen - varför fokuserar man då på att göra livet så krpngligt som möjligt för vanliga människor som försöker få vardagen att gå ihop. Och varför lägger man ned så mycket fokus och resurser på flyget, som förvisso bidrar, men inte i den utsträckningen. Och varför lägger man inte alls ned någon energi på enkla vardagstips ?/K