En hållbar framtid

I finanskrisen spår dyker många domedagsprofeter upp !
I klimatdebattens spår likaså.

En del förutspår undergången för mänskligheten pga koldioxidutsläppen. Andra säger att om vi väl klarar av det så kommer vi överbefolka jorden eftersom vårt fotavtryck är för stort osv.
Utfiskningen breder ut sig. Vattenutnyttjandet är för stort, och många områden har brist på rent vatten. 6.5 Mdr människor, och fortfarande exponetiellt växande...
Det kanske inte ser så ljust ut ?

Jordens befolkning 2008 (från WikiPedia)

Jag är dock övertygad om att det största egentliga hotet, förutom en stor komet eller annan naturkatastrof bortom vår kontroll, är människors pessimism - jag tror dock att optimism och utveckling kommer att segra som det alltid har gjort till slut historiskt.

Vi står inför många problem men nu börjar också möjligheterna skönjas !
Låt mig ta ett exempel:
Året är 2021, du är trött på din gamla mobil och vill ha en ny. Du går in i datorn och surfar fram till den bra butik som du har fått veta har ett bra och prisvärt utbud. Denna online-butik ligger i själva verket i Indien, men det är något som du knappt är medveten om.

Du letar snabbt upp en bra modell med alla de features du vill ha och pluggar in ditt kreditkort i datorns ID korts -slot. Du betalar med kortet, och omedelbart börjar produktnedladdaren som du köpte i julas att arbeta.
På 30 minuter så formas mobilen som du nyss köpte i produktnedladdaren och efter att ha svalnat så tar du ut den, sätter i ditt personliga telefonkort och börjar använda den.
Den gamla mobilen lägger du ned i återvinningshinken för elektronik, som du senare tar till återvinningscentralen. Dit kör du med ditt personliga elfordon som har laddats över natten med el från det lokala vindkraftverket.

Science fiction ? Kanske inte så långt borta som man kan tro !
De största problemen vi står inför är vatten och mat till all jordens befolkning, samt energi för att hålla igång vår värld - energi som dessutom måste se till att inte tära på våra naturresurser eller smutsa ned vår miljö !

I dagsläget kostar förbrukning av naturresurser för lite. Om ett hav blir utfiskat - inte är det fiskarna eller ens konsumenterna som betalar - iaf inte direkt. Effekterna ses efter ett antal år - ala skyller på andra- och sedan kan det ta lång tid för ekosystemet att återställas- om det får chansen !
Samtidigt slänger vi en oerhörd mängd med användbara material - och på köpet så släpper vi ut gifter och ämnen som är direkt skadliga för oss och naturen, och förgiftar stora vatten där fisk annars hade kunnat frodas tex, och i tillräckligt stora mängder blir dessa gifter direkt miljöförstörande även på kort sikt !

Hur ser framtiden ut då ?
Att spara oss ut ur miljökrisen går inte. Hur mycket skall vi spara ? Hur länge då ? När vänder befolkningskurvan ? Vilka länder skall minska sin befolkning ? Och hur skall vi hindra den mänskliga instinkten att skaffa sig bättre levnadsstandard för sig och sin familj !?!

Jag tror att vi globalt sett, inte kommer kunna, vilja eller klara att gå den vägen. Jag tror inte heller att det behövs på medellång och lång sikt. såklart människans population lika lite som djurens kan växa i evighet men jag undrar om vi inte har ganska långt kvar till maxkapaciteten för jorden ändå ?

Vad vi behöver är en sak: Energi ! Energi som är hållbar: Solkraft, Vindkraft, Vattenkraft (inklusive vågkraft) och Kärnkraft ! Kärnkraft både som fission och fusion - detta eftersom det är en teknik som fortfarande befinner sig i sin linda- och därför att det är en energireaktor som själva stjärnorna använder- dvs egentligen ännu mer direkt än solens kraft ! Det finns dessutom gott om bränsle för 10 000 tals år framöver redan på jorden, och nya generationer av kraftverk avger dessutom en väldigt lite mängd avfall. Och jag är övertygad om att fusionen också kommer tämjas - och då har vi bränsle även på månen - och vem vet hur det ser ut längre ut . . .

Men det vi inte har "oändligt" av - med oändligt menar jag en tidsperiod fram tills jorden kommer vara obeboelig eftersom vår sol börjar slockna - är råvaror !
Förutom biologisk massa som vi kan utnyttja som föda, samt vatten så behöver våra moderna samhällen metaller och mineraler, olja mm mm

Här måste vi återvinna mycket mycket mer än idag. På medellång sikt (säg 20-50år) bör vi kunna återvinna 70-90% - detta utan att alla måste stå och sortera plast papper, glas osv osv i långsamma, kostsamma och svåra processer.
På längre sikt är det 99-100% återvinning som gäller !

Råvaror är ändliga - Återvinning är vägen framåt !

Det är inte något vi behöver lagstifta direkt om tror jag heller -redan idag är trenden tydlig: Metaller och mineraler är för dyra att nyutvinna - det är helt enkelt redan lönsamt med återvinning av många material på de flesta ställen i världen.

Ett exempel på vart jag tror vi är på väg är de nya plasmaverken som bla finns i provdrift i Florida: Man matar med sopor, och får ut grundämnen samt energi - och i dagsläget lite spill som kan användas till bland annat vägbyggen (men något skall man ju förbättra också :)).

Redan idag finns det "skrivare" som givet ett råmaterial (plast eller metall i dagsläget) och en ritning "skriver ut" en produkt. Jag ser framför mig att vi mha nanoteknologi kan göra sådana "skrivare" som matas med de råvaror som behövs ,e n elektronisk ritning och sedan får man det man vill ha - tänk att ladda ned mobiltelefonen via nätet!
Sen "slänger" man produkten - den tas om hand och omvandlas tillbaka till råämnen osv osv

Ett hjul "utskrivet". Bild från Gizmag.com

Artikel om ny 3Dprinter i Gizmag
..och om en 3D-plastskrivare i independent

Så förutom att vi kommer utveckla energikällor som är mycket renare och effektivare än dagens. så kommer vi återvinna mycket mer, och återvinna enklare. Dessutom kommer globaliseringen öka och transportbehoven minska, trots en ökad omsättning av varor !

Eftersom vi då inte "slösar" med yta för energibehov, genom odling av biobränslen och miljöförstöring etc, så har vi större ytor för odling, och med ökad kunskapsdelning så kommer även U-länderna kunna utnyttja sina arealer mer effektivt. Med mer ansvartagande (via sammaslutningar och nationella lagar) så måste vi också få bukt med utfiskning och lokal såväl som global miljöförstöring - man måste sätta ett högt pris på "slit och släng" !

Så vägen framåt är att inte slösa, men inte heller minska konsumtionen nödvändigtvis - dock att förändra mönster.

/K

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Volkswagen Passat Alltrack vs Golf Alltrack

Livscykelanalys av energikällor

Kärnkraftsdebatt