Global temperatur

Hittade en länk på Moderna myter:
länk

Om att det inte finns någon Global temperatur.
GlobTemp.JNET.pdf

Texten är rätt komplex - men jag skummade igenom den och vad dom hävdar är i princip att fenomenet Global medeltemperatur inte finns. Man kan inte ta en lokal temperatur och addera andra temperaturer. Det är som att addera alla telefonnummer i telefonboken och ta medeltalet - det säger ingenting.

Samma sak med kemiska sammasättningar - man kan inte säga vad summan blir eftersom dom reagerar med varandra och inte nödvändigtvis blir summan av varandra.

Men ändock torde länkarna i mitt förra inlägg funka, problemet är då att om ett antal platser visar på minskande temperatur och andra ökande, så kan man inte ta medeltalet direkt, och säga om systemet totalt ökar eller minskar. Om dock samtliga eller en stor majoritet av mätpunkter ökar resp. minskar så torde man dock logiskt sett kunna konstatera en "global" ändring av temperatur, även om man i praktiken inte kan addera ihop dessa.

Detta eftersom en lokal mätpunkt rimligtvis inte kan svälja en hur stor förändring som helst från många andra mätpunkter, även om lufttryck, luftfuktighet och hur lokala klimatzoner samverkar etc påverkar.

Man tycker väl kanske dock att seriösa väderforskare borde ha hittat någon metod där man korrigerar för lufttryck, fuktighet och andra faktorer för att få en hyfsat rimlig "absoluttemperatur", även om utbyte mellan zoner är ett väldigt komplext ämne - får leta mer och återkomma även i detta.


Dock håller jag inte med om att det inte skulle vara meningsfullt med att få en medeltemperatur eller att avvikande från en sådan.

Det finns förstås en inbyggd problematik här eftersom en medeltemperatur är beräknat på ett set av data, och om de senaste mätvärdena börja öka, så kommer även medeltalet att göra detta. Man borde ju dock kunna jämföra till exempel en medeltemperatur över 100 eller 1000 år - inte medräknat de senaste 20 åren - och se om man på en lokal plats har ett högre eller lägre årsmedel. Och detta är ju något subsantiellt - skördarna kommer vara annorlunda, snö eller regn kommer falla annrolunda osv - så visst är det meningsfullt - på en plats iaf

Och ännu mer så om man specifierar för en viss tid - tex Jan - Apr eller så.

Och om man på ett visst antal platser kan spåra sådana förändringar, och inte kan spåra motsvarande minskingar på andra platser (korrigerat för övriga faktorer som fuktighet, tryck etc som jag sa ovan) - då borde man kunna dra en global slutsats - även om man kanske inte kan räkna ut en global medeltemperatur.

Bara som ett exempel: på kartan nedan borde man kunna dra slutsatsen att temperaturen ökar totalt sett OM den hade varit korrigerad för lokala förutsättningar (vilket den INTE är nu), iaf om man kunde få data för de saknade regionerna. det kan ju vara så tex att polarregionerna har en helt annan dynamik - så sådant måste man isf känna till och korrigera för.


Temperaturförändringar på olika platser 1881-2006, Källa NASA.

Sen har vi förstås en ytterligare faktor - och det är hur klimatet på jorden ser ut över tiden, och då menar jag inte 100 eller 200 år, utan 10 000- 100 000 år, det är över sådana perioder som man måste titta på temperaturförändringar eftersom lokala spikar på ett par 100 år kan förekomma titt som tätt och inte säger vart vi är på väg i sig själv, skall nog leta lite mer info och skriva ett inlägg om det också snart.

/K

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Volkswagen Passat Alltrack vs Golf Alltrack

Livscykelanalys av energikällor

Kärnkraftsdebatt