Uppvärmning bakom uppvärmningen ?

Jag har i ett tidigare inlägg resonerat om att kanske iaf en del av den uppvärmning som vi ser kanske orsakas just av mänsklig uppvärmning ?

Dvs. vi är fler människor (biologiska processer skapar värme), som använder mer energi (energikonvertering sker med försluter = värme) och vi bor i fler byggnader (som kräver uppvärmning, och som "mörkar" jordytan = tar upp mer sol/värme) och transporterar oss mer (med inneffektiva transportmedel som i sin energikonvertering skapar värme, och dessutom använder vi förbräningsmotorer som bara till 30% skapar en rörelse och resten blir värme rakt av !).

Banalt, idiotiskt, och "du skall inte tro att du kan mer än framstående forskare" - är väl ungefär de reaktioner jag har fått.

Nu läste jag en artikel i Svd där författaren, Teknologie Doktor Lars Bern, bla. framför detta som en av orsakerna till en global uppvärmning.

Han skriver att de uppmätta temperaturerna och effekterna som förutsågs i IPCC's scenarier inte följer verkligheten, och menar på att människans påverkan på planeten i form av befolkningsexplosion, urbanisering, storskalig energianvändning osv påverkar just yttemperaturenera mer än atmosfärens temperatur, samt att den ökning som vi ser på norra halvklotet, men som inte framträder på det södra matchar detta scenario. Hade däremot växthuseffekten, som konsekvens av förhöja co2 halter, ensam/dominerande stått för temperaturökningen så hade hela den globala temperaturen, inklusive den i atmosfären/troposfären ökat på ett annat sätt.

Jag vet inte om han har rätt - men jag tycker fortfarande rent logiskt att min tanke om att människans direkta uppvärmning faktist bör påverka temperaturen verkar logisk - och nu finns det andra mer insatta röster som är inne på samma spår - det är intressant...

Detta innebär inte heller att våra koldioixutsläpp inte påverkar vår miljö - men om det istället för koldioixid skulle vara så att andra mänskliga aktiviteter med direkt uppvärmning faktiskt är den dominerande faktorn till den uppmätta uppvärmning som vi sett under industrialismens era, så implicerar detta att vi är på fel väg vad gäller åtgärderna. Det kullkastar också en hel del av IPCC's scenarier eftersom både takten och ev. acceleration av uppvärmningen inte kan sägas bli på samma sätt...

/K

Kommentarer

Anonym sa…
Växthuseffekten svarar inte för uppvärmning utan för att värmen STANNAR KVAR. Varför ett hus skulle absorbera mer värme än en gran är väl inte heller riktigt klart.
Klas sa…
Well - ett hus absorberar kanske inte mer värme (det har jag inte räknat på) - men husstaket absorberar mer värme (ljus i det synliga och infraröda området) än en grön gran.

Om växthuseffekten inte svarar för en uppvärmning - vad är då problemet ? :)
Jo den svarar för en uppvärmning - men det är förstås riktigt att växthuseffekten snarare håller kvar mer värme än egentligen alstra den.

Så här är det kanske en kombination som är ansvarig mao ? Dvs. vi värmer upp mer, ser till att ytan absorberar mer värme - och samtidigt släpper vi ut co2 som håller kvar en högre andel av värmen ?

Men eftersom datat inte följer teorin (om en ökande temperatur på klotet-där data det senaste decenniet pekar på en ngt ökande temp. på nrra halvklotet men en minskande på södra tex, samt inte på ngn temperaturhöjnign i atmosfären) så ligger det nära till hands att tro att vi har överskattat effekten av koldioxiden eller att det finns mekanismer som utjämnar effekten, tillfälliga eller permanenta !?

/K (edit:tillägg)
Magnus sa…
Men det Lars försöker förvirra med är ju fel...
Klas sa…
Magnus:Såg inte ngt egentliget på din sida som sade att Lars Berns teorier skulle vara "fel".

Det fanns en del cherry picking på sdin länk (som det alltid finns från båda sidor) - där en del fel/eller vinklingar påpekades - men lika många anmärkningar kan visas till deom svaren :)Tex: "Men det som mest brukar diskuteras är kanske samma jämförelse vid tropikerna där det tidigare funnits problem. (Det är ju så att modeller hela tiden förbättras och ny mätutrustning måste testas och valideras innan man vet vad det är man modellerar och mäter.)" - Dvs en av huvudkritikpunkterna mot IPCC's prognos är ju just att scenarierna och teorierna nu är "gamla", samt inte tar med många signifikanta saker - så vi bör ta nya tag och fixa teorier och scenarier så dom stämmer med verkligheten !?

Ex2:
Jordens albedo: Javisst tittar forskarna på jordens albedo, bla när det gäller isavsmältning - men man hävdar då mer att "Dessutom ökar albedo't" - det ingår inte, mig veterligen, på ngt signifikant sätt i de ursprungliga scenarierna, och därmed föraklrar det inte heller mkt av den uppvärmning vi har haft, utan man använder den bara för att förklara en accelererandce framtida uppvärmning - då blir ju siffrorna snea !

Jag tar inte Lars Berns teori rakt av - men jag tyckte det var intressant att han kommit fram til lsamma sak som en amatör som jag resonerade kring för ett knappt år sen...

Sen vill jag bara anmärka på att han gör ett misstag i att ge sig på allting på en gång - även om han gör ett försök till att koppla ihop allting också - det känns inte seriöst om man lösryckt ger sig på massa olika teorier osv.
Samtidigt som uppsalainitivbloggen gör felet att bara dissa ett par enskilda punkter (cherry picking), och inte kommer med en helhet som motsäger Lars Berns artikel.

I en punkt håller jag definitift med Uppsalainitiatviet - börskurs vs prognos-punkten. förvisso kan börsanalytiker med nästan samma verktyg bara se in max ngt år framåt (och hur bra gick en det nu !?!?)- men detsamma behöver inte gälla andra system.Jag tror inte det handlar så mkt om analysverktyget som grunddatat. Där ger sig Lars Bern på fel sak tycker jag - problemet är inte scenrierna eller analysen i sig. Även om förutsägelser av kaosartade system långt framöver är vanskligt och långt ifrån ger säkra prognoser så säger ju tom IPCC rätt tydligt att det är "sannolikheter" inte säkra prognoser dom ger - problemet är väl att alal sen driver sin politiska agenda och tolkar detta som en prognos som måste stämma...

/K

Populära inlägg i den här bloggen

Volkswagen Passat Alltrack vs Golf Alltrack

Livscykelanalys av energikällor

Kärnkraftsdebatt