Likhet mellan temperaturkartor och mänsklig påverkan

Jag lägger ständigt några minuter varje dag på att läsa artiklar, bloggar osv om klimatförändringen och teorier bakom den.

Nu gav jag mig attan på att på riktigt läsa igenom IPCC's senaste rapport - och inte bara skumma igenom den.

En sak som slog mig var att om man tittar på temperaturmätningarna geografiskt, se nedanstående bild:


Bild från IPCC's rapport över temperaturförändringar per kontinent.

Så matchar dom väldigt väl utvecklingen för olika kontinenter. Möjligen är Afrika undantaget, men även där har ju mänsklig aktivitet ökat väldigt mycket de senaste årtiondena (och dessutom är det mycket konflikter och krig i områden i Afrika).

Det jag funderar över är detta:
-Om koldioxidutsläpp driver temperaturökningarna, varför ökar inte temperaturen lika mycket över hela jorden? Jag vet att klimatet inte är en enkel mekanism, men över tiden borde ändå inte temperaturskillnader pga vind etc jämna ut sig om de drevs av en globalt verkande faktor ?

-Om det är så, som vissa forskare hävdar att koldioxidökningarna ligger EFTER värmeökningarna - kan man inte tänka sig en alternativ förklaring ?
Dvs. Varken IPCC eller de s.k. "klimatmotståndarna" (löjligt epitet f.ö.) har helt rätt eller fel.
Människan kanske faktiskt påverkar klimatet, dvs såklart påverkar vi, alla påverkar vi vår omgivning, men vi kanske påverkar så stort som mycket forskning faktiskt pekar på. MEN inte genom våra koldioxidutsläpp i första hand, utan genom vår direkta uppvärmning !?
Bilar tex är väldigt oeffektiva och genererar väldigt mycket värme. Fabriker, elproduktion etc etc - det blir en väldans massa värmekällor.

Om man istället för att fokusera på koldioxiden, kollar på data från uppvärmningskäller, e.g. städer, så stämmer ju graferna väldigt bra. Europa, Nordamerika och Asien värms väldigt snabbt. Australien (stort land med få innvånare långt ifrån andra kontinenter) betydligt långsammare. Egentligen säger inte temperaturkartan allt eftersom vindar och strömmar måste tas med i beräkningen.

Dessutom ger denna teori en förklaring åt många av de grafer etc som finns i omlopp. Man behöver inte förskjuta kurvan såsom IPCC gjort med ca 80 år - utan värmen driver faktiskt koldioxen i atmosfären - och det ger en ökad uppvärmning. (bla genom att varmt vatten inte lagrar koldioxid lika bra etc).

Frågan är vad denna teori, om den skul om antropogen uppvärmning ? Om det primärt inte är koldioxidutsläpp utan värmegenerering som skall regleras - vad gör det för vårt sätt att leva ?
Det kanske inte bli så stor skillnad !?

Förbränning av fossila bränslen bör ju tex då inte ske i fordon (som är rätt dåliga på det) utan i högeffektiva anläggningar som producerar el tex. I princip måste man se över energianvändningen så att man inte genrerar onödig värme.

Frågan är väl dock om man med denna teori skulle få en accelererad klimatförändring ? Eller om den mer eller mindre linjärt (förutom naturliga variationer) skulle följa människans ökade energikonvertering. Det skulle i så fall betyda att vi inte bör ha samma panik som idag över våra utsläpp (om det nu inte är så att det finns s.k. "tipping points") - men att vi måste utveckla vår teknik för att konvertera och transportera energi, för att undvika onödig värmegenerering.

Om värmeteorin stämmer så kommer det dock inte ta död på alla de ideologiska debatter som rasar, eftersom effekterna och ev åtgärder fortfarande är okända och kommer kunna debatteras, och t.o.m. skatter eller ransonering av koldioxid kan ge önskad effekt (indirekt) - men man bör vara väldigt försiktig så att man inte skapar alternativ som är värre !


/K

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Volkswagen Passat Alltrack vs Golf Alltrack

Livscykelanalys av energikällor

Kärnkraftsdebatt