Klimat och Miljö - hur skall vi göra?

Eu's klimat mål kommer kosta ca 60 miljarder euro per år

Frågan är hur man räknar ut den kostnaden ? Är det i förlorad produktion, eller skall någon producera för 60 miljarder extra (jobba mer) - i så fall är det kanske en inkomst på 60 miljarder eller en omsättning iaf !? (jag måste läsa mer nationalekonomi känner jag :))

Jag klurade lite på detta med klimathot, vs. inte klimathot och miljö och hur man skall bemöta detta på bästa sättet. Såg en video på youtube, där någon had gjort en riskanalys och ställt upp i en matris, vilket skulle ge svaret oavsett om man tror på AGW eller inte.

Från framförallt vänsterhåll hörs ju rop på undergång och totalstopp.
Från konservativa hörs rop om - "snicksnack" och "vi gör redan tillräckligt".

Jag tänker mig en matris.

På den ena axeln:
Om man antar att vi (i Sverige) kan välja att göra en av tre saker;
1. Vi totalstoppar alla fossila utsläpp, går väldigt aggresivt fram och förbjuder tex inrikesflyg, ransonerar resor och transporter. Alla måste dra ned på standarden, minska elförbrukningen och man får inte längre köra privatbil hur som helst och alla minskar konsumtionen markant. Vi blir riktiga föredömen när det gäller att snåla för miljön och propagerar för och hoppas att andra följer efter.

2. Vi gör ingenting. Vi lever som vanligt, vi släpper ändå bara ut 0.2% av världens koldioxid och har redan en av de tyngsta bördorna per capita när det gäller miljö och klimat. Det är dags för någon annan att stiga fram och dra.

3. Vi satsar framåt. Ny miljövänlig teknik. Hållbara transporter, hållbara energisystem. Moderna och snåla hushåll. Vi skall bli världsledande på miljövänlig teknik. Vi skall lämna fossilbränsleberoendet innan oljan börja sina och sticka i pris. Vi skall vara ett föredöme och ledare och inte bara visa resten av världen hur man kan göra, utan också exportera tekniken och kunskaperna.


På den andra axeln i matrisen har vi två möjligheter.
a. Det kommer inom en relativt snar framtid att inträffa en enorm klimatförändring som förändrar hela världens förutsättningar för liv och leverne.

b. Det kommer inte att inträffa en stor klimatförändring utan klimatcyklerna snurrar på som de historiskt alltid har gjort och någon gång i framtiden kanske en komet dimper ned, en istid inträffar eller en värmeperiod inträffar som ändrar förutsättningarna, men inte inom de närmaste 1000-tals åren.
1. Ransonering 2. Kör på som vanligt 3. Satsa miljövänligt
a. Det blir klimatkaos Vi står sämre förberedda eftersom vi inte har kunnat satsa på att bygga upp infrastrukturer mm. Vi har mindre resurser att klara oss på.

Vi kommer ha mindre kapacitet att hjälpa andra
Vi kommer snabbt att få problem när oljepriserna stormhöjs och fossila utsläpp blir bannlysta eller hårdskattade.

Vi kommer att behöva spela andra-fiolen till dom som redan börjat dra. Pga. Vårt läge kommer vi nog klara oss relativt bra, men vi kommer inte kunna vägleda eller vara ett föredömme för andra.
Vi ligger steget före. Även om vi inte fick med oss tillräckligt många för att hindra en klimatförändring så har vi byggt upp resurser för att klara oss, och vi är relativ oberoende av fossila bränslen, samt kan exportera en hel del teknik till behövande.

Vi kommer att ha resurser till att hjälpa andra länder samt klimatflyktingar.
b. Jorden snurrar sin ban Vi har offrat för att vara ett föredöme, men kommer nu att ligga efter.

Vi riskerar att bli ett fattigt land.

De med entrepenörsanda som hindras av alltför hård lagstifning flyttar. Samtidigt har vi en låg produktivitet och mindre resureser och konkurrenskraft än andra.
Vi kommer att ligga ungefär lika bra/illa till som idag – andra faktorer spelar in på hur vi kommer att stå oss i den globala konkurrensen.

Dock kommer oljan att stiga i pris och det blir svårare och svårare att utvinna, så lämnar vi inte oljeberoendet så får vi titta på andra som har tagit de stegen och betala för dersa lösningar.
Vi är väl föreberedda på framtida oljeprisstegringar. Vi har ett välmående land och exporterar ny miljövänlig teknik till världen. Vi ligger i framkant och har blivit ett föregångsland inom mycket.

Vi har kapaciteten att hjälpa utvecklingsländer in i en hållbar era, och genom vårt kunnande och enterpenörsskap behöver vi inte konkurrera med låglöneländer om produktionsjobb.
Så slutsatsen bör vara att vi skall satsa på att minska oljeberoendet, samt utveckla hållbar teknik. Vi bör återuppta kärnkraftsforskningen; både fission och fusion, och försöka komma ikapp de 20-år som vi har missat. Vi borde införa stimulans och subventioner till miljörelaterad forskning. Vi skall dock inte skatta ihjäl befolkningen utan dra och uppmuntra i en hård men lagom takt, och se till att det finns alternativ, och göra dessa billigare, innan man dödar de tradtionella metoderna/produkterna.

Värmeverk, biogasanläggningar och etanolfabriker borde sponsras av staten - om inte annat så kan man ju ta de extra pengar man får in av bla. koldioxidskatten på fordon och bensin och lägga på sådana åtgärder. Vi bör lyssna mer på våra tillverkare av tex bilar, Volvo, Scania och Saab (även om Volvo och Saab är i amerikansk ägo numer) och ge dom utrymme att utveckla snålare och bättre bilar - vilket man inte gjorde när man införde alternativbränsletvånget (som ledde till etanol istället för biogasmackar). Självklart gäller detta inom andra områden också.

När det gäller snåla hus, återvinning och avfallshantering etc så är vi duktiga, men kan bli mycket bättre.

Exempel på morot+piska: Om man har osorterad avfallshantering betalar man x+30% skatt.
Med sorterad avfallshantering betalar man x - 10% subventionering.

Ett till exempel: Om man reser med ett "fossilt fordon" betalar max x kr per kg co2 (eller liter bränsle)
Reser man med alternativt bränsle betalar man 0 (vilket tex borde gynna tåget som alternativ, men inte omöjliggöra flyg om man behöver det)

Elproduktion bör vi sträva att ta 0% från kol och olja (dvs ingen ospecifierad import heller). Krävs det fler traditionoella fissionsreaktorer för detta så tycker jag man skall bygga dessa !

Det finns otroligt många områden att ta tag i - att gräva ned sig, få klimatångest och ropa "död och elände" hjälper iaf inte !

/K

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Volkswagen Passat Alltrack vs Golf Alltrack

Livscykelanalys av energikällor

Kärnkraftsdebatt