Riksdagsbeslut

Dagens motion avslogs som tur var av riksdagen:

"Sammanfattning av beslutet
Riksdagen sa nej till ett motionsförslag som Miljöpartiet hade lämnat in med anledning av naturkatastrofen i Fukushima i Japan. Miljöpartiet föreslår bland annat att de fyra äldsta kärnkraftsreaktorerna i Sverige ska stoppas omedelbart för säkerhetsundersökningar och att två reaktorer tas ur drift denna mandatperiod. Partiet begär också ett förbud mot att uppföra nya reaktorer i Sverige, att ansvarsreglerna vid en olycka ändras och att Statens energimyndighet tar fram en plan för 100 % förnybar energi i Sverige. Riksdagen hänvisar i sitt beslut bland annat till riksdagens kärnkraftspolitiska beslut i juni 2010 och regeringens tidigare beslut om åtgärder som rör säkerheten vid svenska kärnkraftsreaktorer. Vidare påpekar riksdagen att olyckan i Japan inte bör tas till intäkt för ett närmast panikartat beslut om en radikal förändring av energipolitikens inriktning."


Bra beslut.
Visst skall man kontinuerligt utvärdera energipolitiken - dock aldrig på grundval av enstaka olyckor, utan långsiktiga beslut skall tas med ett digert material som grund.
En olycka skall istället, efter analys, leda till förslag på förbättringar av säkerheten !

/K

Kommentarer

DagL sa…
Även om det fortfarande är tillåtet att bygga ersättningsreaktorer, så har chansen för att detta sker minskat. Eventuella investerare ser att frågan vid upprepade tillfällen tas upp till diskussion i riksdagen och långsiktigheten i politiken är osäker. Det finns en väsentig osäkerhet om investeringen i en ny reaktor inte går helt eller delvis förlorad pga framtida politiska beslut. Det kommer att vara mer frestande att inleda avvecklingen av kärnkraften ca 2008 när vindkraften kommit igång ordentligt, samtidigt som den tyska avvecklingen ännu inte visat sig ohållbar.
Jag tror att kärnkraften utvecklas och för denna utveckling är det önskvärt att nya reaktorer tillkommer.
Klas sa…
@DagL: Jovisst är det tyvärr så. Men det är väldigt turbulent just nu - det finns fortfarande hopp om att vi kanske politiskt kan återfå kärnkraftsoptimismen, och faktiskt utveckla snarare än att köra gamla vrak till reaktorer in i väggen och inte ha ngt att ersätta dom med om 10-15 år...

Och just att tyskarna tex komemr få energibrist kanske ger oss en mäjlighet att få tex tysk industri som investerar i sådan forskning i Sverige ?

/K

Populära inlägg i den här bloggen

Volkswagen Passat Alltrack vs Golf Alltrack

Livscykelanalys av energikällor

Elfordon 2