Tsunamin dödar femtonhundra tyskar

Jordbävningen och den efterföljande tsunamin som har haft tragiska konsekvenser på östkusten i Japan har också skördat offer på den europeiska kontinenten.

Jordbävningen, som mätte 9.0 på Richterskalan, samt dess över 10 meter höga tsunami, drabbade de Japanska kärnkraftverken i Fukushima på ett sätt som många trodde var nästintill omöjligt. Ett högst oväntat resultat av händelserna i Japan är att den tyska regeringen låtit ställa av över en tredjedel av sina kärnkraftsreaktorer i åtminstonde tre månader, vissa kommer sannolikt aldrig att startas igen.

Detta beslut innebär ett el-bortfall på cirka 15 TWh som täcks upp av ett antal äldre återuppstartade kolkraftverk. Enligt det internationella FN-organet IAEA dödar kolkraft mellan 20 och 100 människor per TWh. Det tyska regeringsbeslutet dödar alltså mellan 300 till 1500 människor; tyskar, svenskar och övriga europeer offras för att blidka kärnkraftmotståndet i Tyskland. Det är i allra högsta grad ett politiskt beslut som är direkt hälsovådligt.

Om man bestämmer sig för att permanent lägga kärnkraftverken i malpåse, vilket nu verkar vara inriktningen för dagen, så kommer man att tvingas kompensera detta med just kolkraft, iallafall i närtid, vilket kommer att innebära att tiotusentals människor kommer att dö, innan man kan ersätta bortfallet med tex naturgas från Ryssland, och på många år sikt delvis med vindkraft och biobränslen.

Efter en stor olycka måste naturligtvis denna utredas och de lärdomar som dras skall appliceras över hela världen för att öka säkerheten. Men minst lika viktigt är att inte ta förhastade beslut som kan ha en stor negativ påverkan.

Att offra så många människor som del av det politiska maktspelet i Tyskland, är inte rätt väg att gå. Kunskap är en nyckel för att människor skall känna sig trygga med en kraftform som på 60 år faktiskt har förorsakat mindre än 1000 människors död, inklusive Tjernobyl. Samtidigt har kolkraften dödat miljontals (sic!) människor genom utsläpp som orsakar både cancer, lungsjukdomar och andra sjukdomar vid långtidsexponering. Utöver direkta hälsovådliga effekter växer även klimathotet för varje kilowattimme som genereras av kolkraften.
Dessutom släpper kolkraftverk ut stora mängder kemiska ämnen som till skillnad mot kärnkraftens restprodukter inte har någon halveringstid alls - ämnen som kommer finnas till för alltid och koncentreras i näringskedjan vilket bl a orsakar missbildningar och hjärnskador. Trots detta faktum är gemene man mer rädd för kärnkraft än kolkraft.

Jag tycker att man bör avvakta analysen av olyckorna vid Fukushima, och agera först efter det att analysen är klar. Man bör dock alltid avväga de åtgärder som vidtas och de konsekvenser som det medför, mot den risk man har att det inträffar en olycka, och de konsekvenser man kan förvänta sig av en sådan.

Tillägg, lite referenser:
http://www.green-blog.org/2008/06/14/pollutants-from-coal-based-electricity-generation-kill-170000-people-annually/
http://transitionvoice.com/2011/03/nukes-are-scary-but-dont-forget-coal/
http://www.ecomall.com/greenshopping/cleanair.htm

Edit: En referens till:
http://www.analys.se/lankar/Bakgrunder/2001/Bkg%201-01.pdf

Kommentarer

DagL sa…
Bra ansats, men du skriver inte om det är per år eller för tre månaders moratorium.
Tyskland skall avveckla all kärnkraft, kräv en redovisning för antalet dödsoffer!
Räkna ut döda med den lösning Tyskland redovisar!
Jag tror att Tjernobyl krävde mycket mer än 1000 döda så ta bort detta kontroversiella.
Även Fukushima kan krävt 1500 döda i sen cancer, så räkna ut ett mycket större antal! Ett tusental verkar ganska futtigt!
Klas sa…
1500 var för de tre månader som man hitills stängt av (är kanske inte helt solklart i texten).
Tjernobyl beräknas döda uppåt 4000 personer (under 1000 har dött hitills, medräknat de cancerfall som statistiskt kan knytas till händelsen).
Fukushima har dödat 0 (pga olyckan i kärnkraftverket - jordbävning+tsunami är en annan sak). Rimlit är att anta iaf några dödsfall i samband med utsläppen pga bla ökad cancerrisk - värt att notera ärdock att TMI inte skapade ett enda statistikst bevisat cancerfall (med det menar man att det inte går att urskilja ngn ökning pga olyckan i sig)

Kolkraft är en erkänd hälsofara och dödar med hjärt- kärlsjukdomar samt cancer.

/K
DagL sa…
Kolkraft dödar många, kärnkraft mycket färre. Det är en jättebra poäng du har, men förstora upp dödstalet av kolkraft genom att räkna på mycket mer kol Twtimmar. Och allt ersätts inte med kol, en del med högre elpris, en del med fransk kärnkraft.
Men jag tror att kärnkraften är farligare än du tror och jag tror att det är FN som misslett dig att underskatta. Se min beräkning av antalet döda efter Tjernobyl (22000) på
http://forskarbloggen.typepad.com/

Det finns de som tror jag har fel i båda riktningarna. Utsläppen efter Fukushima var 10 % av Tjernobyl, men radioaktiviteten spred sig inte lika mycket, jag gissar på drygt 1000 döda.

Även om dödstalen av kärnkraft låter höga, så är de inte det om man tänker efter. Strålningsaspekten på kärnkraft gör den inte till en osäkrare kraftkälla än t ex solkraft (arbetare eller ”gör det självare” kan t ex. falla ned vid montering eller underhåll av takpaneler eller få en stöt).

Populära inlägg i den här bloggen

Volkswagen Passat Alltrack vs Golf Alltrack

Livscykelanalys av energikällor

Elfordon 2