fredag 22 februari 2008

Likhet mellan temperaturkartor och mänsklig påverkan

Jag lägger ständigt några minuter varje dag på att läsa artiklar, bloggar osv om klimatförändringen och teorier bakom den.

Nu gav jag mig attan på att på riktigt läsa igenom IPCC's senaste rapport - och inte bara skumma igenom den.

En sak som slog mig var att om man tittar på temperaturmätningarna geografiskt, se nedanstående bild:


Bild från IPCC's rapport över temperaturförändringar per kontinent.

Så matchar dom väldigt väl utvecklingen för olika kontinenter. Möjligen är Afrika undantaget, men även där har ju mänsklig aktivitet ökat väldigt mycket de senaste årtiondena (och dessutom är det mycket konflikter och krig i områden i Afrika).

Det jag funderar över är detta:
-Om koldioxidutsläpp driver temperaturökningarna, varför ökar inte temperaturen lika mycket över hela jorden? Jag vet att klimatet inte är en enkel mekanism, men över tiden borde ändå inte temperaturskillnader pga vind etc jämna ut sig om de drevs av en globalt verkande faktor ?

-Om det är så, som vissa forskare hävdar att koldioxidökningarna ligger EFTER värmeökningarna - kan man inte tänka sig en alternativ förklaring ?
Dvs. Varken IPCC eller de s.k. "klimatmotståndarna" (löjligt epitet f.ö.) har helt rätt eller fel.
Människan kanske faktiskt påverkar klimatet, dvs såklart påverkar vi, alla påverkar vi vår omgivning, men vi kanske påverkar så stort som mycket forskning faktiskt pekar på. MEN inte genom våra koldioxidutsläpp i första hand, utan genom vår direkta uppvärmning !?
Bilar tex är väldigt oeffektiva och genererar väldigt mycket värme. Fabriker, elproduktion etc etc - det blir en väldans massa värmekällor.

Om man istället för att fokusera på koldioxiden, kollar på data från uppvärmningskäller, e.g. städer, så stämmer ju graferna väldigt bra. Europa, Nordamerika och Asien värms väldigt snabbt. Australien (stort land med få innvånare långt ifrån andra kontinenter) betydligt långsammare. Egentligen säger inte temperaturkartan allt eftersom vindar och strömmar måste tas med i beräkningen.

Dessutom ger denna teori en förklaring åt många av de grafer etc som finns i omlopp. Man behöver inte förskjuta kurvan såsom IPCC gjort med ca 80 år - utan värmen driver faktiskt koldioxen i atmosfären - och det ger en ökad uppvärmning. (bla genom att varmt vatten inte lagrar koldioxid lika bra etc).

Frågan är vad denna teori, om den skul om antropogen uppvärmning ? Om det primärt inte är koldioxidutsläpp utan värmegenerering som skall regleras - vad gör det för vårt sätt att leva ?
Det kanske inte bli så stor skillnad !?

Förbränning av fossila bränslen bör ju tex då inte ske i fordon (som är rätt dåliga på det) utan i högeffektiva anläggningar som producerar el tex. I princip måste man se över energianvändningen så att man inte genrerar onödig värme.

Frågan är väl dock om man med denna teori skulle få en accelererad klimatförändring ? Eller om den mer eller mindre linjärt (förutom naturliga variationer) skulle följa människans ökade energikonvertering. Det skulle i så fall betyda att vi inte bör ha samma panik som idag över våra utsläpp (om det nu inte är så att det finns s.k. "tipping points") - men att vi måste utveckla vår teknik för att konvertera och transportera energi, för att undvika onödig värmegenerering.

Om värmeteorin stämmer så kommer det dock inte ta död på alla de ideologiska debatter som rasar, eftersom effekterna och ev åtgärder fortfarande är okända och kommer kunna debatteras, och t.o.m. skatter eller ransonering av koldioxid kan ge önskad effekt (indirekt) - men man bör vara väldigt försiktig så att man inte skapar alternativ som är värre !


/K

måndag 11 februari 2008

Höghastigehtståg

Regeringen öppnar för snabbtåg mellan Stockholm - Göteborg

Jag kan i allfall å mina vägnar säga att skulle det da nedåt 2 h och inte kosta skjortan så skulle jag hellre åka tåg än flyg. Nu åker jag inte till Göteborg så ofta, men man pratar även om Skåne - och därifrån torde man ju kunna ta sig över sundet och sedan nedåt Europa...

Bara dom inte glömmer utbyggnaden på Stockholms central - med bara två spår söderut så kan tågen vara hur snabba dom vill - det kommer inte att gå fort iaf om man måste vänta flera timmar i kö i till Stockholm C...

/K

tisdag 5 februari 2008

Klimat och Miljö - hur skall vi göra?

Eu's klimat mål kommer kosta ca 60 miljarder euro per år

Frågan är hur man räknar ut den kostnaden ? Är det i förlorad produktion, eller skall någon producera för 60 miljarder extra (jobba mer) - i så fall är det kanske en inkomst på 60 miljarder eller en omsättning iaf !? (jag måste läsa mer nationalekonomi känner jag :))

Jag klurade lite på detta med klimathot, vs. inte klimathot och miljö och hur man skall bemöta detta på bästa sättet. Såg en video på youtube, där någon had gjort en riskanalys och ställt upp i en matris, vilket skulle ge svaret oavsett om man tror på AGW eller inte.

Från framförallt vänsterhåll hörs ju rop på undergång och totalstopp.
Från konservativa hörs rop om - "snicksnack" och "vi gör redan tillräckligt".

Jag tänker mig en matris.

På den ena axeln:
Om man antar att vi (i Sverige) kan välja att göra en av tre saker;
1. Vi totalstoppar alla fossila utsläpp, går väldigt aggresivt fram och förbjuder tex inrikesflyg, ransonerar resor och transporter. Alla måste dra ned på standarden, minska elförbrukningen och man får inte längre köra privatbil hur som helst och alla minskar konsumtionen markant. Vi blir riktiga föredömen när det gäller att snåla för miljön och propagerar för och hoppas att andra följer efter.

2. Vi gör ingenting. Vi lever som vanligt, vi släpper ändå bara ut 0.2% av världens koldioxid och har redan en av de tyngsta bördorna per capita när det gäller miljö och klimat. Det är dags för någon annan att stiga fram och dra.

3. Vi satsar framåt. Ny miljövänlig teknik. Hållbara transporter, hållbara energisystem. Moderna och snåla hushåll. Vi skall bli världsledande på miljövänlig teknik. Vi skall lämna fossilbränsleberoendet innan oljan börja sina och sticka i pris. Vi skall vara ett föredöme och ledare och inte bara visa resten av världen hur man kan göra, utan också exportera tekniken och kunskaperna.


På den andra axeln i matrisen har vi två möjligheter.
a. Det kommer inom en relativt snar framtid att inträffa en enorm klimatförändring som förändrar hela världens förutsättningar för liv och leverne.

b. Det kommer inte att inträffa en stor klimatförändring utan klimatcyklerna snurrar på som de historiskt alltid har gjort och någon gång i framtiden kanske en komet dimper ned, en istid inträffar eller en värmeperiod inträffar som ändrar förutsättningarna, men inte inom de närmaste 1000-tals åren.
1. Ransonering 2. Kör på som vanligt 3. Satsa miljövänligt
a. Det blir klimatkaos Vi står sämre förberedda eftersom vi inte har kunnat satsa på att bygga upp infrastrukturer mm. Vi har mindre resurser att klara oss på.

Vi kommer ha mindre kapacitet att hjälpa andra
Vi kommer snabbt att få problem när oljepriserna stormhöjs och fossila utsläpp blir bannlysta eller hårdskattade.

Vi kommer att behöva spela andra-fiolen till dom som redan börjat dra. Pga. Vårt läge kommer vi nog klara oss relativt bra, men vi kommer inte kunna vägleda eller vara ett föredömme för andra.
Vi ligger steget före. Även om vi inte fick med oss tillräckligt många för att hindra en klimatförändring så har vi byggt upp resurser för att klara oss, och vi är relativ oberoende av fossila bränslen, samt kan exportera en hel del teknik till behövande.

Vi kommer att ha resurser till att hjälpa andra länder samt klimatflyktingar.
b. Jorden snurrar sin ban Vi har offrat för att vara ett föredöme, men kommer nu att ligga efter.

Vi riskerar att bli ett fattigt land.

De med entrepenörsanda som hindras av alltför hård lagstifning flyttar. Samtidigt har vi en låg produktivitet och mindre resureser och konkurrenskraft än andra.
Vi kommer att ligga ungefär lika bra/illa till som idag – andra faktorer spelar in på hur vi kommer att stå oss i den globala konkurrensen.

Dock kommer oljan att stiga i pris och det blir svårare och svårare att utvinna, så lämnar vi inte oljeberoendet så får vi titta på andra som har tagit de stegen och betala för dersa lösningar.
Vi är väl föreberedda på framtida oljeprisstegringar. Vi har ett välmående land och exporterar ny miljövänlig teknik till världen. Vi ligger i framkant och har blivit ett föregångsland inom mycket.

Vi har kapaciteten att hjälpa utvecklingsländer in i en hållbar era, och genom vårt kunnande och enterpenörsskap behöver vi inte konkurrera med låglöneländer om produktionsjobb.
Så slutsatsen bör vara att vi skall satsa på att minska oljeberoendet, samt utveckla hållbar teknik. Vi bör återuppta kärnkraftsforskningen; både fission och fusion, och försöka komma ikapp de 20-år som vi har missat. Vi borde införa stimulans och subventioner till miljörelaterad forskning. Vi skall dock inte skatta ihjäl befolkningen utan dra och uppmuntra i en hård men lagom takt, och se till att det finns alternativ, och göra dessa billigare, innan man dödar de tradtionella metoderna/produkterna.

Värmeverk, biogasanläggningar och etanolfabriker borde sponsras av staten - om inte annat så kan man ju ta de extra pengar man får in av bla. koldioxidskatten på fordon och bensin och lägga på sådana åtgärder. Vi bör lyssna mer på våra tillverkare av tex bilar, Volvo, Scania och Saab (även om Volvo och Saab är i amerikansk ägo numer) och ge dom utrymme att utveckla snålare och bättre bilar - vilket man inte gjorde när man införde alternativbränsletvånget (som ledde till etanol istället för biogasmackar). Självklart gäller detta inom andra områden också.

När det gäller snåla hus, återvinning och avfallshantering etc så är vi duktiga, men kan bli mycket bättre.

Exempel på morot+piska: Om man har osorterad avfallshantering betalar man x+30% skatt.
Med sorterad avfallshantering betalar man x - 10% subventionering.

Ett till exempel: Om man reser med ett "fossilt fordon" betalar max x kr per kg co2 (eller liter bränsle)
Reser man med alternativt bränsle betalar man 0 (vilket tex borde gynna tåget som alternativ, men inte omöjliggöra flyg om man behöver det)

Elproduktion bör vi sträva att ta 0% från kol och olja (dvs ingen ospecifierad import heller). Krävs det fler traditionoella fissionsreaktorer för detta så tycker jag man skall bygga dessa !

Det finns otroligt många områden att ta tag i - att gräva ned sig, få klimatångest och ropa "död och elände" hjälper iaf inte !

/K

lördag 2 februari 2008

Ännu dyrare bensin

Bensin och Diesel föreslås höjas med 70 öre per liter

Ok, höjningare ger bevisligen effekt. Folk använder mindre eller hittar alternativ. Titta bara på uppsvinget av etanol och etanoldrivna fordon under 2006 när bensinen för första gången gick över 12 kr.

Men om jag nu måste betala allt detta extra (och märk väl att jag bor där kollektivtrafiken är välutbyggd, och åker bara bil på fritiden) - då förutsätter jag att alla de extra penagran går till utbyggnaden av kärnkraft samt forskning i alternativa bränslen, bränsleceller osv - så att Sverige kan bli ledande på de områdena.

Det viktigaste är dock att man får ett alternativ (därav min åsikt om uppbyggnad av alternativ).
Om jag tex bor i ett litet samhälle; Har 10 mil till jobbet, 5 mil till stormarknaden och därtill två äldre barn som skall runt till fritidsaktiviteter - då kanske jag inte har råd med bensinen längre.

Fine - då vill jag ha ett alternativ !
Kan jag tanka ngt annat ? Byta bil ? Åka buss eller vad ?

Just nu ser det rätt mörkt ut. Om både diesel och bensin höjs vad är alternativen då ?

- Buss och tåg: Självklart - men hur många tåg och bussar går det från gården ute på landet in till den lilla staden med 20000 invånare ? Och hur lång tid tar det att åka buss från stugan 3 mil till hockerinken för att grabben skall spela ? Det är helt enkelt inte rimligt på många ställen.

- En vanlig dieselbil (som fortfarande är rätt högt skattad) kommer inte att få ned kostanden radikalt. Men visst man kan sänka förbrukningen en hel del. Problemet är att skatten höjs och att inköpet i de flesta fall är dyrare.

- Etanol då ? Well - bra tanke, men dels drar etanolbilar alldeles för mkt, och bränslet är trots skattefrihet inte tillräckligt billigt (ett etanolpris på 8,50 kr/lbetyder en bensinekvivalent på ca 11,05 kr/l - för de snålaste etanolbilarna. De flesta drar uppåt 40-50% mer vilket ger en ekvivalent på uppåt 12,75 kr/l) - och det finns indikatorer på att etanolpriset kommer att stiga. dels pga ökad efterfrågan, dels eftersom EU bla vill tulla etanol från tex Brasilien - och den inhemska produktionen är fortfarande dyrare.

- Gasbilar kasnke ? Det finns tyvärr nte så många modeller at välja mellan. Dom har dessutom nedsatt räckvidd eftersom gastanken tar plats för bensintanken och vice-versa.
Biogas - är dessutom svårt att få tag i.
Naturgas - också svårt att få tag i - och inte lika miljövänligt.

- Hybrid då ?
Prius tex, Honda civic, eller lexus osv. Det kommer dessutom fler och fler hybridbilar på marknaden.
Problemet är att hybridtekniken främst sparar bränsle vid stadstrafik eftersom man tar tillvara på energin vid inbromsningarna. På landsvägen sparar man inte mycket - utom möjligen pga minskat luftmotstånd - men det torde alla bilar kunna få/ha :)

Det bästa just nu vore kanske en dieselbil med gastank och hybridteknik ? Någon som har ett förslag på en sådan som finns att köpa idag ?Dieselhybrider är iaf på g: tex Citroen har en på gång, men då är det tyvärr en Citroen , och dessutom finns den inte ännu. 3,4 l/mil låter iaf som en bra sänkning av förbrukningen, fast då måste man slanta upp ca 18000 kr extra för tekniken - frågan är om man spara in det ?

Nu kommer ju alla att säga: Ja men inför hotet om den globala uppvärmningen så måste vi acceptera att vi får betala lite mer.
Återigen, javisst - men då vill jag att dessa skattepengar investeras i ny miljövänlig teknik.

Eller så får man kommentaren: Vi kan inte leva som vi gör det är inte hållbart.
Jag hävdar att man iof kan tänka så - men varför vara en pessimist - kan man inte se framåt och vara optimistiskt och se framtiden ljust med alternativ - istället för mörk med bara besparingar och neddragningar på allt ?

Dessutom har människan historiskt alltid varit framåtsträvande. Kulturer och nationer som har försökt inför tvångsmetoder för att spjärna emot har på sin höjd lyckats (eller misslyckats snarare) ett fåtal år - och därigenom också ställt till med en massa lidande för sin befolkning. Och oavsett vad man förutspår så tror jag att man alltid kan läsa framtiden i historien, ur många aspekter iaf.

/K