tisdag 18 november 2008

Uppvärmning bakom uppvärmningen ?

Jag har i ett tidigare inlägg resonerat om att kanske iaf en del av den uppvärmning som vi ser kanske orsakas just av mänsklig uppvärmning ?

Dvs. vi är fler människor (biologiska processer skapar värme), som använder mer energi (energikonvertering sker med försluter = värme) och vi bor i fler byggnader (som kräver uppvärmning, och som "mörkar" jordytan = tar upp mer sol/värme) och transporterar oss mer (med inneffektiva transportmedel som i sin energikonvertering skapar värme, och dessutom använder vi förbräningsmotorer som bara till 30% skapar en rörelse och resten blir värme rakt av !).

Banalt, idiotiskt, och "du skall inte tro att du kan mer än framstående forskare" - är väl ungefär de reaktioner jag har fått.

Nu läste jag en artikel i Svd där författaren, Teknologie Doktor Lars Bern, bla. framför detta som en av orsakerna till en global uppvärmning.

Han skriver att de uppmätta temperaturerna och effekterna som förutsågs i IPCC's scenarier inte följer verkligheten, och menar på att människans påverkan på planeten i form av befolkningsexplosion, urbanisering, storskalig energianvändning osv påverkar just yttemperaturenera mer än atmosfärens temperatur, samt att den ökning som vi ser på norra halvklotet, men som inte framträder på det södra matchar detta scenario. Hade däremot växthuseffekten, som konsekvens av förhöja co2 halter, ensam/dominerande stått för temperaturökningen så hade hela den globala temperaturen, inklusive den i atmosfären/troposfären ökat på ett annat sätt.

Jag vet inte om han har rätt - men jag tycker fortfarande rent logiskt att min tanke om att människans direkta uppvärmning faktist bör påverka temperaturen verkar logisk - och nu finns det andra mer insatta röster som är inne på samma spår - det är intressant...

Detta innebär inte heller att våra koldioixutsläpp inte påverkar vår miljö - men om det istället för koldioixid skulle vara så att andra mänskliga aktiviteter med direkt uppvärmning faktiskt är den dominerande faktorn till den uppmätta uppvärmning som vi sett under industrialismens era, så implicerar detta att vi är på fel väg vad gäller åtgärderna. Det kullkastar också en hel del av IPCC's scenarier eftersom både takten och ev. acceleration av uppvärmningen inte kan sägas bli på samma sätt...

/K

måndag 17 november 2008

Nej till utbyggnad av Vojmån

Det blev ett nej till slut till utbyggnaden av ett vattenkraftverk i Vojmån

För en utbyggnad stod fler jobbtillfällen och ett ekonomiskt uppsving i bygden under de 5-6 år som utbyggnaden skulle vara iaf.
Mot stod turistnäringen samt bevarandet av en naturresurs.

Jag kan nog tycka att man som Vojmå-bo (krångligt ord) röstade rätt. De jobb som skulle skapats under uppbyggnaden skulle troligen i många fall gått till folk som flyttar in - som iof förviss oskulle dra med sig konjukturen uppåt mha kringjobb (butiker, mat, boende osv) - men efter utbyggnaden så skulle troligen bara en handfull jobb, max, vara kvar för drift, skötsel och övervakning. Troligen inte många fler än de som skulel försvinna från turistnäringen invid ån ?

MEN

Samtidigt säger vi nej till utbyggd kärnkraft. Olja och kol är inga alternativ. Och vind och sol tar inte tillräckligt stora andelar. Vart skall vi få vår energi ifrån i Sverige ??

Jag tycker ännu mer nu att det är dags att tina upp fissionskraften. Bygg moderna säkra nya kraftverk, på ställen där inte lika stora naturvärden hotas, varför inte satsa på forskning och försök av utbyggnad av tex pebblekraftverk ?


/K