torsdag 16 september 2010

En hållbar energipolitk

I gårddagens politiska utfrågning i TV4 sades bla att de Rödgröna vill avveckla kärnkraften, men först ett "rejält energiöverskott", hur dom nu tänkte sig att det skulle gå till.
Lars Ohly påstod bla att Tyskland redan har 27% vindkraft så det är inte omöjligt att klara sig på Vatten, sol och vind samt biokraft alls.

Well - han syftade troligen på installerad effekt vilket är långt ifrån den verkliga effekten.
Tittar man på hur konsumtionen ser ut så ser det inte lika muntert ut, då handlar det bara om ngn procent.


Allianz, som är ett globalt försäkrings- och bankföretag har ett klimatinitiativ där man bla betygsätter länder enligt ett "climate scorecard"

Nu skall det sägas att det är den totala energiförbrukningen som avses där, inte bara elenergi. Men i slutändan är det det som måste räknas då tex transportsektorn mer och mer kommer tvingas till alternativa energikällor allt eftersom oljan går upp i pris.

Men dessutom finns det ytterligare problem med att "avveckla kärnkraften, men först ett rejält elöverskott" - man skapar en kortsiktighet ! Ingen kommer väl investera i modernare, säkrare, bättre och effektivare reaktorer om man vet att man får avveckla dom om 3,5, 10 eller 20 år - eller vad den nu kan tänkas bli !??

Och då får vi återigen samma situation som de senaste 30 åren - alla väntar på "något bättre" och under tiden händer inget alls - i slutändan får vi då lita till energiimport !
Nej, är man bekymrad över svensk energipolitik så skall man nog inte rösta Rödgrönt.


/K

tisdag 14 september 2010

Vetenskap och konst

Såg ett nytänk vad gäller nått så tråkigt som elledningar nu på Nytekniks site
Det är en arkitektfirma, Choi and Shine, som tagit fram ett förslag på nya elstoplar, som pga ekonomi inte blev förverkligat (iaf inte ännu)

Oerhört coolt.
Det är landskapsanpassade figurer som liksom "klättrar" på landskapet med ledningar mellan sig.


Även om detta sätt att bygga vore dyrare så vore det väl iaf värt 10-20% fördyring för att försköna snarare än att förfula landskapen ?

/K

söndag 5 september 2010

Kärnkraftskompetens i framtiden

I DN idag finns en ledare om kärnkraft från Fp.

Dom skriver att Sverige bör återta den position inom kärnkrafts- och energiindustrin som vi en gång hade innan den fatala omröstningen tog bort allt intresse för utbildningar och företagande inom branschen.

Med all respekt för omröstningen för 30 år sen, men dels var den felaktig eftersom det endast fanns "nej-alternativ" och dels så fördes den i skuggan av det kalla kriget, och kärnkraft = atomkraft var lika med kärnvapen - på något konstigt sätt !?

Ingen har väl försökt associera bensin och olja med napalm och eldkastare ?

Ja först kom den militära användningen, sedan började man intressera sig för den civila användningen av kärnkraft- men egentligen är kopplingen inte mkt starkare än så.
Och atomvapen är avskyvärda, på flera sätt. Men vi får inte låta vår rädsla för en felaktig användning av en fysikaliskt princip bromsa hela energidebatten.

Och en reaktor kan inte bli en bomb !
En modern Gen II eller tom Gen IV reaktor kan inte ens "smälla" som tex Tjernobyl, inte ens mha människors försumlighet, det handlar om fysikens lagar.

Sol, Vind och vatten som enda energikällor är en vacker dröm. Nu har vi drömt om den i 30 år, dags att vakna ?
Olja kommer vi inte kunna använda till transporter och uppvärmning om så lite som 20-30 år då den på allvar kan tänkas börja sina.

Vi måste använda alla andra rena energikällor för att möta denna nästa energikris, och vi har inte råd att undanta den mkt effektiva och rena kärnkraften.

Det finns två problem som vi måste lösa:
Bränsle och avfall. Även om kärnkraft,redan idag kräver relativt små mängder bränsle så är detta frågor vi måste ta ta tag i.
Redan finns en utarbetad plan för begravande av "kärnavfallet", jag tycker det vore rent slöseri.
Med en eller ett par FSB (Fast breeders) så kan vi köra det ett varv till, återvinning alltså, och få ned både volym och slutförvaringstider.

Bränslet då. Här tycker jag på allvar att vi bör börja utvinna bränsle i Sverige. Vi har mkt bra fyndigheter och med utvinningen (och kanske tom upparbetningen på sikt) på svensk mark så kan vi själva ställa krav på att miljön inte skall förstöras vid upptagandet och framförallt i urlakningen.

Är vi seriösa på området så kan vi kanske tom sponsra svenskt bränsle mha ngn miljöavgift så att utländska "vi skiter väl i allt utom vinsten" företag inte kan prisa vårt bränsle.
Detta gäller f.ö. all gruvnäring, även de vindkraftverk som byggs och solpaneler (även om jag är övertygad om att vi inte får ut ngn större skala av dessa) tillverkas av mineraler och metaller som bör brytas så miljövänligt som möjligt !

/K