onsdag 30 september 2009

Kärnkraft i miniformat

Jag har för mig att jag nämt det förut, jag läste det iaf för ngt år sedan, men ämnet har blivit aktuellt igen. Små kärnreaktorer.

I USA har man nu börjat söka tillstånd för installationer av mini-kärnkraftsverk.
Dom har storleken som en container, strömmen räcker för ca 20000 villor och efter 15-20 år så tar företaget tillbaka verket för säker nedmontering och slutförvar.

Hyperion Power Generation heter företaget

Nu är det oklart om detta är såpass allmänt accepterat ännu att det verkligen kan bli verklighet att sälja dessa till tex villaområden. Även om kärnkraften börjar få komma in i finrummet igen så är det kanske inte något som allmänheten vill ha inpå knuten ? Oavsett hur säkert man säger och kan visa att det är...
Dessutom, även om bränslet inte är något som man kan göra atombomber av så kan man troligtvis potentiellt använda det för att göra en s.k. smutsig bomb - vilket kan vara nog så illa.

Det är dock väldigt intressant med en ngt större reaktor, eller eventuellt flera små för större företag som behöver kraft på avlägsna platser. Eller kanske städer/byar som kan söka tillstånd, och har resurser för övervakning eller säkra platser för förvaringen och driften.

Idag löser man ju ofta sådana saker med dieselaggregat eller för mer permanenta lösningar små gaskraftverk eller oljeeldade kraftverk. Kol- och olja är fortfarande det mest effektiva att köra för små byar eller städer på många ställen. Vind, och sol är bra komplement, men ger inte någon garanterad elförsörjning. Och vattenkraftverk är för komplexa (dammbygge som påverkar floder/älvar längre ned osv) och kräver gynnsamma geografiska lägen.

/K

tisdag 8 september 2009

Bruna sotmoln


I en ny FN-rapport så sägs nu att s.k. bruna sotmoln, dvs föroreningar som bildas vid förbränning av biomassa, kol, dynga och vid skogsbränder samt marknära ozon, metan och kväveföroreningar kan bidra med så mycket som hälften av den människoskapade uppvärmningen.

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3086156

Det är ju jättebra att man hittar källor till utsläpp så man kan göra något åt dom, samt att man till och med från FN's håll vågar bryta mot dogmat att bara koldioxid spelar någon roll i miljö- och klimatpolitiken (något hårddraget). Dessutom orsakar sotutsläppen akuta hälsoproblem och dödsfall för uppemot 1.6- 1.8 miljoner människor årligen.
Åtgärder mot dessa typer av föroreningar är tex solugnar till lokalbefolkningen, effektivare eldstäder för matlagning och så klart så skall vi inte byta ut redan existerande värmeproduktion mm mot eldning av biomassa helt okritisk, även om väst inte lider i lika stor utsträckning av enorma sotmoln...

Men man säger också såhär: "Förhandlingarna inför klimatmötet i Köpenhamn i december är redan tillräckligt komplicerade utan att man plockar in sotmolnen i överläggningarna...".

Med andra ord: Vi vågar inte ta upp nya rön eftersom klimatkrisen är helt politiskt styrt ? Eller ?

Vansinne !?

Vi kan ju inte besluta om åtgärder för miljarders miljarder och samtidigt förneka och inte våga ta in ny rön från pågående vetenskap !?

Man måste ju kontinuerligt utvärdera åtgärder och avläsa effekter och uppdatera prognoser med data och ev. nya teorier (eller t.o.m hypoteser) - man kan ju inte säga: "Nu har vi kommit fram till X. Det är det som gäller - oavsett vad någon säger."

Eller snarare - det verkar ju vara så - det är en religion, och ingen får ifrågsätta profeterna, det spelar ingen roll om skutan går åt fel håll, eller bara behöver korrigera kursen en smula. :(
Jag hoppas bara att vi orkar vrida om rodret en smula på det stora fartyget och inse att koldioix inte är hela sanningen, annars riskera vi andra miljöskador som är betyligt värre - och vi missar åtgärder som är relativt lätta och billiga att genomföra som skulle ge miljontals människor mycket bätttre förutsättningar !

Tidigare artiklar om sotmolnen från i våras:
http://www.svd.se/nyheter/vetenskap/matklimat/artikel_2363429.svd

/K